ИДП экономикалык ишмердиктин түрлөрү боюнча учурдагы баа менен (млн.сом)

  2015 2016 2017 2018 2019  
Бардыгы 430 489.4 476 331.2 530 475.7 569 385.6 590 042.4
Айыл чарбасы, токой чарбасы жана балык уулоочулук 60 530.1 61 134.6 66 386.8 66 477.4 71 335.2
Пайдалуу кендерди казуу 3 323.7 3 056 5 073.1 5 810.7 6 170.3
Иштетүү өндүрүшү (Иштетүү өнөр жайы) 60 487.1 73 518.2 79 522.7 81 219.8 84 360.4
Электр энергия, газ, буу жана кондицияланган аба менен камсыздоо (жабдуу) 7 215.9 8 902.2 13 323.3 15 819.7 13 253
Суу менен камсыздоо, тазалоо, калдыктарды иштетүү жана кайра пайдалануучу чийки затты алуу 889.7 1 099.2 1 386.3 2 222 1 626.1
Курулуш 36 042 39 873.3 45 557.4 51 386.5 57 479.3
Дүң жана чекене соода; автомобиль жана мотоциклдерди оңдоо 80 824 85 226.8 94 571.5 102 023.7 107 734.3
Транспорт ишмердиги жана жүктөрдү сактоо 16 730.3 18 214.3 20 648.2 21 401 22 360.4
Мейманканалар менен ресторандардын ишмердиги 8 024.2 8 499.5 8 922.1 9 442 10 063.2
Мейманканалар 2 264.9 2 456.4 2 209.2 2 291.3 2 350.2
Ресторандар 5 759.3 6 043.1 6 712.9 7 150.7 7 713
Маалымат жана байланыш 18 423.4 16 605.2 16 385.8 14 897.7 15 203
Финансылык ортомчулук жана камсыздандыруу 15 464.5 15 122.9 17 872.5 21 466.7 24 054.2
Кыймылсыз мүлк операциялары 11 244.1 11 815.9 13 812.7 13 962.6 14 002.1
Кесиптик, илимий жана техникалык ишмердик 6 730.7 6 887.2 8 563.2 10 749 10 821.7
Административдик жана көмөкчү ишмердик 1 808 2 056.3 2 420.1 2 457 2 462.8
Мамлекеттик башкаруу жана коргоо; милдеттүү социалдык камсыздоо 23 170.9 25 642.6 30 076.4 32 981.9 33 360.3
Билим берүү 22 725.4 28 251.3 29 995.1 31 155.1 32 237.8
Саламаттыкты сактоо жана калкты социалдык жактан тейлөө 11 938.8 12 922.5 13 600.8 14 216.9 15 329.3
Искусство, көңүл ачуу жана эс алуу 2 139.4 2 254.5 2 330.2 2 634.3 2 638.6
Башка тейлөө ишмердиги 5 275.8 5 373.1 5 680.9 5 982.2 6 179.1
Финансылык ортомчулуктун кыйыр ыкма менен эсептелген тейлөөлөрү (ФОКЫЭ) -13 225.8 -12 656.4 -14 983.5 -17 486.8 -19 649.1
Продуктулардын таза салыктары 50 727.2 62 532 69 330.1 80 566.2 79 020.4
Лицензия Creative Commons

Кыргыз Республикасынын Улуттук статистикалык комитети тарабынан түзүлгөн ачык маалыматтар, Дүйнөлүк 4.0 Creative Commons «Attribution-NonCommercial-ShareAlike» лицензиясы («Атрибуция — Коммерциялык эмес колдонуу — Ошол эле шарттарда») шарттарында басылып чыгат..

КР УСКнын расмий www.stat.kg сайтындагы маалыматтардан негизделди..