ИДП экономикалык ишмердиктин түрлөрү боюнча мурунку жылдын баасы менен (млн.сом)

  2015 2016 2017 2018 2019  
Бардыгы 416 224.2 449 154.8 498 909 550 410.5 595 048.6
Айыл чарбасы, токой чарбасы жана балык уулоочулук 62 607.3 62 265 62 501 68 116 68 200
Пайдалуу кендерди казуу 3 938.7 4 220.2 4 841.8 4 966.7 6 881
Иштетүү өндүрүшү (Иштетүү өнөр жайы) 51 377.2 64 023.5 78 446 83 554.1 87 962.8
Электр энергия, газ, буу жана кондицияланган аба менен камсыздоо (жабдуу) 7 478 7 027.5 9 802.1 14 023.2 15 283.2
Суу менен камсыздоо, тазалоо, калдыктарды иштетүү жана кайра пайдалануучу чийки затты алуу 1 068 919.4 1 157.1 1 802.8 2 159.9
Курулуш 34 631.2 39 397.2 43 029 49 109.5 56 826.9
Дүң жана чекене соода; автомобиль жана мотоциклдерди оңдоо 76 226.6 87 300.9 91 268.1 99 952.8 107 073
Транспорт ишмердиги жана жүктөрдү сактоо 15 060 16 740.8 19 932.9 21 246 22 423.9
Мейманканалар менен ресторандардын ишмердиги 7 910.3 8 789.6 9 223.4 9 582.2 10 105.2
Мейманканалар 2 215.8 2 482.3 2 648.1 2 339.8 2 461
Ресторандар 5 694.5 6 307.3 6 575.3 7 242.4 7 644.2
Маалымат жана байланыш 17 711.2 16 738.7 13 826.3 16 245.2 15 075.4
Финансылык ортомчулук жана камсыздандыруу 15 878.1 15 500.7 15 639.2 18 783.9 22 009
Кыймылсыз мүлк операциялары 9 784.8 11 316.2 12 424.3 13 359.3 13 924.4
Кесиптик, илимий жана техникалык ишмердик 6 664.9 7 098.6 7 080.2 7 894.9 10 796.1
Административдик жана көмөкчү ишмердик 1 999.9 1 611.1 2 340.2 2 500.2 2 496.1
Мамлекеттик башкаруу жана коргоо; милдеттүү социалдык камсыздоо 21 053.3 23 827.7 25 949.3 30 378.6 33 112.2
Билим берүү 20 099.8 23 349.5 29 121 30 765.3 31 358.5
Саламаттыкты сактоо жана калкты социалдык жактан тейлөө 11 445 12 115.9 13 112.4 13 658.7 14 389.7
Искусство, көңүл ачуу жана эс алуу 1 954.6 2 016.5 2 230.3 2 384.2 2 656.6
Башка тейлөө ишмердиги 4 196.4 5 252.8 4 625.4 5 750 6 064.5
Финансылык ортомчулуктун кыйыр ыкма менен эсептелген тейлөөлөрү (ФОКЫЭ) -12 973.5 -13 265.5 -13 112 -15 627.8 -17 941.5
Продуктулардын таза салыктары 58 112.4 52 908.5 65 471 71 964.7 84 191.7
Лицензия Creative Commons

Кыргыз Республикасынын Улуттук статистикалык комитети тарабынан түзүлгөн ачык маалыматтар, Дүйнөлүк 4.0 Creative Commons «Attribution-NonCommercial-ShareAlike» лицензиясы («Атрибуция — Коммерциялык эмес колдонуу — Ошол эле шарттарда») шарттарында басылып чыгат..

КР УСКнын расмий www.stat.kg сайтындагы маалыматтардан негизделди..