ИДП чыгымдардын түрлөрү боюнчаучурдагы баа менен (млн. сом)

  2018 2019 2020 2021 2022  
Бардыгы 569 385.6 619 102.7 601 820.3 739 818.5 919 444.6
Акыркы керектөөгө чыгымдар 567 423.9 574 256 568 430.2 757 001.7 892 415.7
Жеке керектөөгө чыгымдар 519 519.6 524 304.7 512 183 694 296.4 811 544.8
Үй чарбалар 463 651.2 465 664.2 445 811.4 620 276.9 711 036.3
ҮЧТКЭУ 6 010.9 7 088.4 6 545 8 407.3 9 198.9
Мамлекеттик башкаруу 49 857.5 51 552.1 59 826.6 65 612.2 91 309.6
Жамааттык керектөөгө чыгымдар 47 904.3 49 951.3 56 247.2 62 705.3 80 870.9
Негизги капиталдын дүң жыйымы 180 213.1 194 770.3 164 714.9 187 781.7 210 680.8
Материалдык жүгүртүү каражаттарынын камдыктарынын өзгөрүүсү 22 491.1 26 343.1 -7 772.3 15 675.1 163 435.8
Баалуулуктардын таза сатып алуулары 2 369.3 2 683.5 1 970.6 2 754.6 3 404.2
Товарлардын жана кызмат көрсөтүүлөрдүн 179 935.7 218 135.6 188 412.1 279 334.1 297 580.2
Товарлардын экспорту 125 102.1 142 581 155 680.5 235 162.9 183 415.7
Кызмат көрсөтүүлөрдүн экспорту 54 833.6 75 554.6 32 731.6 44 171.2 114 164.5
Товарлардын жана кызмат көрсөтүүлөрдүн -383 047.5 -397 085.8 -313 935.2 -502 728.7 -877 625.2
Товарлардын импорту -316 286.4 -325 843.7 -267 347.1 -440 109.4 -753 796.4
Кызмат көрсөтүүлөрдүн импорту -66 761.1 -71 242.1 -46 588.1 -62 619.3 -123 828.8
Лицензия Creative Commons

Кыргыз Республикасынын Улуттук статистикалык комитети тарабынан түзүлгөн ачык маалыматтар, Дүйнөлүк 4.0 Creative Commons «Attribution-NonCommercial-ShareAlike» лицензиясы («Атрибуция — Коммерциялык эмес колдонуу — Ошол эле шарттарда») шарттарында басылып чыгат..

КР УСКнын расмий www.stat.kg сайтындагы маалыматтардан негизделди..