Каржылоо булактары боюнча негизги капиталга инвестициялар (млн. сом)

  2016 2017 2018 2019 2020  
Бардыгы 135 469.6 145 226.9 151 467.9 162 193.7 122 858.7
Ички инвестициялар 75 226.9 87 108.9 108 633.4 114 993.2 93 800.2
Республикалык бюджеттен 10 797.1 8 399.3 7 026 5 326.6 2 974.1
Жергиликтүү бюджеттен 1 468.8 1 536.7 1 333.8 1 893.2 1 372.1
Ишканалардын жана уюмдардын каражаттарынан 30 734 36 750.8 49 061.8 52 618.2 45 364.5
Банктын насыясынан 828.7 3 205.7 5 600.8 3 484.5 1 579.4
Калктын каражаты жана Кыргыз Республикасынын резиденттеринин кайрымдуулук жардамы 31 398.3 37 216.4 45 611 51 670.7 42 510.1
Тышкы инвестициялар 60 243 58 118 42 834.5 47 200.5 29 058.5
Чет өлкөлүк насыянын 41 261.5 33 975 19 967.8 25 307.4 17 466.9
Тике чет өлкөлүк инвестициялардын 13 292.7 17 573.6 13 597.5 12 633.8 6 991.2
Чет өлкөлүк гранттардын жана гуманитардык жардамдардын 5 688.8 6 569.4 9 269.2 9 259.3 4 600.4
Лицензия Creative Commons

Кыргыз Республикасынын Улуттук статистикалык комитети тарабынан түзүлгөн ачык маалыматтар, Дүйнөлүк 4.0 Creative Commons «Attribution-NonCommercial-ShareAlike» лицензиясы («Атрибуция — Коммерциялык эмес колдонуу — Ошол эле шарттарда») шарттарында басылып чыгат..

КР УСКнын расмий www.stat.kg сайтындагы маалыматтардан негизделди..