Каржылоо булактары боюнча негизги капиталга инвестициялар (млн. сом)

  2015 2016 2017 2018 2019  
Бардыгы 127 321.8 135 469.6 145 226.9 151 467.9 161 790.8
Ички инвестициялар 74 860.5 75 226.9 87 108.9 108 633.4 112 510.6
Республикалык бюджеттен 4 931.4 10 797.1 8 399.3 7 026 4 293.8
Жергиликтүү бюджеттен 1 263.1 1 468.8 1 536.7 1 333.8 1 845
Ишканалардын жана уюмдардын каражаттарынан 37 482.9 30 734 36 750.8 49 061.8 53 223.3
Банктын насыясынан 1 274.4 828.7 3 205.7 5 600.8 3 462.1
Калктын каражаты жана Кыргыз Республикасынын резиденттеринин кайрымдуулук жардамы 29 908.7 31 398.3 37 216.4 45 611 49 686.4
Тышкы инвестициялар 52 461.3 60 243 58 118 42 834.5 49 280.2
Чет өлкөлүк насыянын 34 365.9 41 261.5 33 975 19 967.8 25 658.2
Тике чет өлкөлүк инвестициялардын 14 748.8 13 292.7 17 573.6 13 597.5 12 740.2
Чет өлкөлүк гранттардын жана гуманитардык жардамдардын 3 346.6 5 688.8 6 569.4 9 269.2 10 881.8
Лицензия Creative Commons

Кыргыз Республикасынын Улуттук статистикалык комитети тарабынан түзүлгөн ачык маалыматтар, Дүйнөлүк 4.0 Creative Commons «Attribution-NonCommercial-ShareAlike» лицензиясы («Атрибуция — Коммерциялык эмес колдонуу — Ошол эле шарттарда») шарттарында басылып чыгат..

КР УСКнын расмий www.stat.kg сайтындагы маалыматтардан негизделди..