Аймактар боюнча экономикалык ишмердиктин түрлөрү боюнча негизги капиталга инвестициялар (ЭИМКнын -версиясы) (млн. сом)

  2015 2016 2017 2018 2019  
Бардыгы 127 321.8 135 469.9 145 226.9 151 467.9 161 790.8
Айыл чарбасы, токой чарбасы жана балык уулоочулук 1 191.1 1 119.1 1 252 3 054.6 3 834.8
Пайдалуу кендерди казуу 27 890 21 354.8 25 923 24 982.7 30 664.5
Иштетүү өндүрүшү 18 194.2 9 667.9 8 077.5 10 166.1 8 567.6
Электр энергия, газ, буу жана кондицияланган аба менен камсыздоо (жабдуу) 18 543.8 20 174.1 24 616.5 10 272.1 6 269.3
Суу менен жабдуу, тазалоо жана калдыктарды иштетүү, кайра пайдаланылуучу чийки затты алуу 841.8 2 481 2 088.1 1 818.3 5 614.6
Курулуш 1.7 162.7 2.8 0.3
Дүң жана чекене соода; автомобилдерди жана мотоциклдерди оңдоо 1 974.2 3 684.7 4 810.1 7 307.8 10 433.2
Транспорт ишмердиги жана жүктөрдү сактоо 14 247.7 23 426.4 18 255.1 20 758.7 19 857.9
Мейманканалардын жана ресторандардын ишмердиги 651.7 2 334.9 2 261 4 004.7 6 979.8
Маалымат жана байланыш 3 303 3 037.3 3 672.6 3 214.4 2 896.3
Финансылык ортомчулук жана камсыздандыруу 96.1 96.2 66.6 219.3 33.5
Кыймылсыз мүлк операциялары 382.1 405.9 1 957.8 3 584.5 4 084.9
Кесиптик, илимий жана техникалык ишмердик 29.6 1 151.1 2 479.7 3 273.1 814
Административдик жана көмөкчү ишмердик 50.3 31.4 86.1 309.5
Мамлекеттик башкаруу жана коргоо, милдеттүү социалдык камсыздандыруу 164.1 601.8 287.4 142.7 940.5
Билим берүү 6 491.6 7 317 3 929.3 3 306.7 4 362
Саламаттыкты сактоо жана калкка социалдык жактан тейлөө 453.1 442.8 3 010.6 3 092.9 1 292.5
Искусство, көңүл ачуу жана эс алуу 797.9 2 188.1 2 197.1 2 494.2 3 699.2
Башка тейлөө ишмердиктери 409.3 1 310.3 1 585.7 1 455.1 2 196.4
Лицензия Creative Commons

Кыргыз Республикасынын Улуттук статистикалык комитети тарабынан түзүлгөн ачык маалыматтар, Дүйнөлүк 4.0 Creative Commons «Attribution-NonCommercial-ShareAlike» лицензиясы («Атрибуция — Коммерциялык эмес колдонуу — Ошол эле шарттарда») шарттарында басылып чыгат..

КР УСКнын расмий www.stat.kg сайтындагы маалыматтардан негизделди..