Аймактар боюнча экономикалык ишмердиктин түрлөрү боюнча негизги капиталга инвестициялар (ЭИМКнын -версиясы) (млн. сом)

  2014 2015 2016 2017 2018  
Бардыгы 107 884.6 127 321.8 135 469.9 145 226.9 151 467.9
Айыл чарбасы, токой чарбасы жана балык уулоочулук 782.9 1 191.1 1 119.1 1 252 3 054.6
Пайдалуу кендерди казуу 24 767.1 27 890 21 354.8 25 923 24 982.7
Иштетүү өндүрүшү 11 316.9 18 194.2 9 667.9 8 077.5 10 166.1
Электр энергия, газ, буу жана кондицияланган аба менен камсыздоо (жабдуу) 22 109.1 18 543.8 20 174.1 24 616.5 10 272.1
Суу менен жабдуу, тазалоо жана калдыктарды иштетүү, кайра пайдаланылуучу чийки затты алуу 583.4 841.8 2 481 2 088.1 1 818.3
Курулуш 4.3 1.7 162.7 2.8 0.3
Дүң жана чекене соода; автомобилдерди жана мотоциклдерди оңдоо 1 871.3 1 974.2 3 684.7 4 810.1 7 307.8
Транспорт ишмердиги жана жүктөрдү сактоо 9 025.6 14 247.7 23 426.4 18 255.1 20 758.7
Мейманканалардын жана ресторандардын ишмердиги 1 209 651.7 2 334.9 2 261 4 004.7
Маалымат жана байланыш 3 450.1 3 303 3 037.3 3 672.6 3 214.4
Финансылык ортомчулук жана камсыздандыруу 81.5 96.1 96.2 66.6 219.3
Кыймылсыз мүлк операциялары 166 382.1 405.9 1 957.8 3 584.5
Кесиптик, илимий жана техникалык ишмердик 21.4 29.6 1 151.1 2 479.7 3 273.1
Административдик жана көмөкчү ишмердик 11.2 50.3 31.4 86.1 309.5
Мамлекеттик башкаруу жана коргоо, милдеттүү социалдык камсыздандыруу 132.5 164.1 601.8 287.4 142.7
Билим берүү 3 814.3 6 491.6 7 317 3 929.3 3 306.7
Саламаттыкты сактоо жана калкка социалдык жактан тейлөө 454.9 453.1 442.8 3 010.6 3 092.9
Искусство, көңүл ачуу жана эс алуу 576 797.9 2 188.1 2 197.1 2 494.2
Башка тейлөө ишмердиктери 394.7 409.3 1 310.3 1 585.7 1 455.1
Лицензия Creative Commons

Кыргыз Республикасынын Улуттук статистикалык комитети тарабынан түзүлгөн ачык маалыматтар, Дүйнөлүк 4.0 Creative Commons «Attribution-NonCommercial-ShareAlike» лицензиясы («Атрибуция — Коммерциялык эмес колдонуу — Ошол эле шарттарда») шарттарында басылып чыгат..

КР УСКнын расмий www.stat.kg сайтындагы маалыматтардан негизделди..