Экономикалык ишмердиктин түлөрү боюнча тике чет өлкөлүк инвестициялардын түшүүсү (ЭИМКнын -версиясы) (АКШнын миң доллары)

  2015 2016 2017 2018 2019  
Бардыгы 1 573 243.7 813 960.7 616 793.1 851 743.6 1 076 918.7
Айыл чарбасы, токой чарбасы жана балык уулоочулук 316.2 210.9 21.8 2 327.6 149.1
Пайдалуу кендерди казуу 14 727.5 54 302.3 80 995.2 91 845.7 99 480.9
Иштетүү өндүрүшү (иштетүү өнөр жайы) 564 715.3 251 234.3 186 333.7 376 441.7 340 804.6
Электр энергия, газ, буу жана кондицияланган аба менен камсыздоо (жабдуу) 136 704.8 122 246.9 79 828.6 15 830.6 10 595.7
Суу менен жабдуу, тазалоо жана калдыктарды иштетүү, кайра пайдаланылуучу чийки затты алуу 3.8 9.7
Курулуш 107 007.6 25 385.8 3 070.6 71 859.5 56 015.7
Дүң жана чекене соода; автомобилдерди жана мотоциклдерди оңдоо 64 832.3 13 231 30 550.6 34 533.2 36 144.1
Транспорт ишмердиги жана жүктөрдү сактоо 2 551.5 18.2 104.8 8 726.8 18 535.7
Мейманкалардын жана ресторандардын ишмердиги 38.4 2 102.5 2 624.7 638.2 832.8
Маалымат жана байланыш 5 699.3 1 251 14 422.4 52 603.8 138 479.6
Финансылык ортомчулук жана камсыздандыруу 411 883.8 178 724.5 81 475.8 53 939.5 62 669.5
Кыймылсыз мүлк операциялары 2 845.7 216.8 1.1 729.6 1 029.7
Кесиптик, илимий жана техникалык ишмердик 261 903.2 164 965.9 132 449.4 142 129 309 563.2
Административдик жана көмөкчү ишмердик 0.8 65.4 123.3 76.1 2 246.9
Мамлекеттик башкаруу жана коргоо, милдеттүү социалдык камсыздандыруу
Билим берүү 17.3 5.2 6.1 0.8
Саламаттыкты сактоо жана калкка социалдык жактан тейлөө 73 8.1 121.8
Искусство, көңүл ачуу жана эс алуу 4 712 181.1
Башка тейлөө ишмердиктери 50.4 57.8
Лицензия Creative Commons

Кыргыз Республикасынын Улуттук статистикалык комитети тарабынан түзүлгөн ачык маалыматтар, Дүйнөлүк 4.0 Creative Commons «Attribution-NonCommercial-ShareAlike» лицензиясы («Атрибуция — Коммерциялык эмес колдонуу — Ошол эле шарттарда») шарттарында басылып чыгат..

КР УСКнын расмий www.stat.kg сайтындагы маалыматтардан негизделди..