Ош облусу (жылдын аягына карата, башы)

  2014 2015 2016 2017 2018  
Ири мүйүздүү малдар 340 891 351 601 357 448 362 140 366 327
Уйлар 171 233 177 572 180 800 183 860 186 833
Чочколор 13 16 3
Койлор жана эчкилер 1 106 736 1 127 038 1 137 857 1 146 261 1 142 087
Жылкылар 89 946 92 211 94 479 95 794 96 439
үй канаттуулары 853 180 904 456 947 370 956 141 950 268
Ири мүйүздүү малдар 8 16 26 12 16
Уйлар 4 8 13 11 8
Чочколор
Койлор жана эчкилер 3 572 3 414 3 466 3 343 3 520
Жылкылар 123 158 157 160 148
үй канаттуулары
Ири мүйүздүү малдар 105 142 148 165 144
Уйлар 61 38 40 39 32
Чочколор
Койлор жана эчкилер 246 222 293 282 275
Жылкылар 31 32 53 90 97
үй канаттуулары 10 500 14 220 35 700 19 100 21 400
Ири мүйүздүү малдар 54 497 66 191 70 751 69 201 70 988
Уйлар 28 443 34 759 36 932 36 112 37 751
Чочколор
Койлор жана эчкилер 207 555 226 417 234 822 225 397 222 480
Жылкылар 17 307 18 838 19 599 19 457 19 485
үй канаттуулары 133 234 171 300 178 008 179 097 180 431
Ири мүйүздүү малдар 286 281 285 252 286 523 292 762 295 179
Уйлар 142 725 142 767 143 815 147 698 149 042
Чочколор 13 16 3
Койлор жана эчкилер 895 363 896 985 899 276 917 239 915 812
Жылкылар 72 485 73 183 74 670 76 836 76 709
үй канаттуулары 709 446 718 936 733 662 757 944 748 437
Лицензия Creative Commons

Кыргыз Республикасынын Улуттук статистикалык комитети тарабынан түзүлгөн ачык маалыматтар, Дүйнөлүк 4.0 Creative Commons «Attribution-NonCommercial-ShareAlike» лицензиясы («Атрибуция — Коммерциялык эмес колдонуу — Ошол эле шарттарда») шарттарында басылып чыгат..

КР УСКнын расмий www.stat.kg сайтындагы маалыматтардан негизделди..