Медициналык персоналдын саны (адам)

  2015 2016 2017 2018 2019  
Дарыгерлер 13 601 13 938 13 942 14 147 14 268
Терапевтикалык багыттагы 3 721 4 707 3 889 3 994 4 350
терапевттер 844 883 877 869 669
Хирургиялык багыттагы 2 166 2 256 2 355 2 342 2 334
хирургтар 644 651 663 686 676
Акушер-гинекологтор 1 067 1 063 1 087 1 086 996
Офтальмологтор 241 236 244 252 258
Отоларингологтор 248 236 244 255 266
Невропатологтор 426 464 469 472 484
Психиатрлар жана наркологтор 303 293 289 211 198
Фтизиатрлар 247 250 246 256 229
Дермото-венерологтор 146 148 136 128 131
Рентголог жана радиологтор 206 203 206 199 188
Педиатрлар 788 836 827 838 686
Дарылоо дене тарбиясы жана спорт боюнча дарыгерлер 15 19 18 18 29
Санитардык-эпидемияга каршы топтун дарыгерлери 595 665 661 715 671
Тиш дарыгерлер 1 059 1 108 1 166 1 207 1 180
Орточо медициналык персонал 34 545 34 619 34 850 34 934 34 964
Акушеркалар 2 414 2 561 2 535 2 498 2 433
Фельдшерлер 1 867 1 902 1 920 1 898 1 794
Медициналык айымдар 25 282 25 737 25 829 26 030 25 883
Лаборанттар 1 809 1 833 1 894 1 781 1 774
Рентгенолаборанттар жана рентгенотехниктер 420 405 413 409 401
Тиш дарыгерлер 538 547 575 627 643
Лицензия Creative Commons

Кыргыз Республикасынын Улуттук статистикалык комитети тарабынан түзүлгөн ачык маалыматтар, Дүйнөлүк 4.0 Creative Commons «Attribution-NonCommercial-ShareAlike» лицензиясы («Атрибуция — Коммерциялык эмес колдонуу — Ошол эле шарттарда») шарттарында басылып чыгат..

КР УСКнын расмий www.stat.kg сайтындагы маалыматтардан негизделди..