Өнөр жай

  2014 2015 2016 2017  
Пайдалуу кендерди казуу 7 568 8 906 9 603 10 099
чакан ишканалар 1 636 1 910 16 983 1 647
орто ишканалар 2 035 2 086 2 261 2 205
ири ишканалар 3 897 4 909 5 643 6 247
Иштетүү өндүрүшү 47 584 46 343 44 699 43 650
чакан ишканалар 12 185 12 158 11 523 11 303
орто ишканалар 11 527 11 323 10 682 11 074
ири ишканалар 23 872 22 863 22 494 21 273
Электр энергия, газ, буу жана кондицияланган аба менен камсыздоо (жабдуу) 14 249 14 331 14 420 16 770
чакан ишканалар 309 307 287 478
орто ишканалар 199 380 677 1 334
ири ишканалар 13 741 13 644 13 456 14 958
Суу менен жабдуу, тазалоо, калдыктарды иштетүү жана кайра пайдаланылуучу чийки затты алуу 2 418 2 630 2 612 2 551
чакан ишканалар 1 458 1 300 1 293 1 322
орто ишканалар 960 995 890 792
ири ишканалар 335 429 437
Лицензия Creative Commons

Кыргыз Республикасынын Улуттук статистикалык комитети тарабынан түзүлгөн ачык маалыматтар, Дүйнөлүк 4.0 Creative Commons «Attribution-NonCommercial-ShareAlike» лицензиясы («Атрибуция — Коммерциялык эмес колдонуу — Ошол эле шарттарда») шарттарында басылып чыгат..

КР УСКнын расмий www.stat.kg сайтындагы маалыматтардан негизделди..