Калктын улуттук курамы (жылдын башына карата баалоо, адам)

  2016 2017 2018 2019 2020  
Бардык калк 6 019 480 6 140 200 6 256 730 6 389 500 6 523 529
Кыргыздар 4 393 057 4 492 667 4 587 430 4 695 646 4 804 369
Орустар 360 580 356 637 352 960 348 935 344 950
Өзбектер 878 615 898 363 918 262 940 628 964 379
Украиндер 12 691 11 915 11 252 10 600 9 943
Немецтер 8 403 8 340 8 269 8 201 8 179
Татарлар 27 454 27 341 27 200 26 992 26 732
Казактар 34 615 35 087 35 541 36 022 36 396
Армяндар 810 801 797 793 788
Тажиктер 52 729 53 848 54 976 56 219 57 612
Азербайжандар 19 630 20 010 20 406 20 771 21 153
Чечендер 1 705 1 684 1 690 1 701 1 707
Белорустар 944 897 851 816 768
Грузиндер 575 568 570 569 574
Литвалыктар 153 145 144 148 148
Молдавандар 387 382 374 369 361
Латыштар 81 77 75 74 75
Түркмөндөр 2 121 2 128 2 139 2 142 2 150
Эстондор 104 102 98 96 95
Еврейлер 472 457 455 447 445
Уйгурлар 54 810 56 015 57 002 58 168 59 367
Дунгандар 67 622 69 093 70 534 72 240 73 977
Корейлер 16 957 17 015 17 074 17 105 17 124
Түрктөр 42 255 42 829 43 411 44 112 44 773
Башка улуттар 42 710 43 799 45 220 46 706 47 464
Лицензия Creative Commons

Кыргыз Республикасынын Улуттук статистикалык комитети тарабынан түзүлгөн ачык маалыматтар, Дүйнөлүк 4.0 Creative Commons «Attribution-NonCommercial-ShareAlike» лицензиясы («Атрибуция — Коммерциялык эмес колдонуу — Ошол эле шарттарда») шарттарында басылып чыгат..

КР УСКнын расмий www.stat.kg сайтындагы маалыматтардан негизделди..