Калктын улуттук курамы (жылдын башына карата баалоо, адам)

  2019 2020 2021 2022 2023  
Бардык калк 6 389 500 6 523 529 6 636 803 6 747 323 7 037 590
Кыргыздар 4 695 646 4 804 369 4 896 182 4 995 877
Орустар 348 935 344 950 341 351 335 237
Өзбектер 940 628 964 379 985 358 999 300
Украиндер 10 600 9 943 9 243 8 402
Немецтер 8 201 8 179 8 132 7 886
Татарлар 26 992 26 732 26 507 26 079
Казактар 36 022 36 396 36 706 36 854
Армяндар 793 788 778 759
Тажиктер 56 219 57 612 58 913 60 148
Азербайжандар 20 771 21 153 21 389 21 607
Чечендер 1 701 1 707 1 708 1 709
Белорустар 816 768 736 705
Грузиндер 569 574 575 574
Литвалыктар 148 148 144 141
Молдавандар 369 361 362 356
Латыштар 74 75 74 75
Түркмөндөр 2 142 2 150 2 150 2 159
Эстондор 96 95 93 87
Еврейлер 447 445 433 422
Уйгурлар 58 168 59 367 60 210 61 033
Дунгандар 72 240 73 977 75 437 76 573
Корейлер 17 105 17 124 17 094 16 950
Түрктөр 44 112 44 773 45 322 45 899
Башка улуттар 46 706 47 464 47 906 48 491
Лицензия Creative Commons

Кыргыз Республикасынын Улуттук статистикалык комитети тарабынан түзүлгөн ачык маалыматтар, Дүйнөлүк 4.0 Creative Commons «Attribution-NonCommercial-ShareAlike» лицензиясы («Атрибуция — Коммерциялык эмес колдонуу — Ошол эле шарттарда») шарттарында басылып чыгат..

КР УСКнын расмий www.stat.kg сайтындагы маалыматтардан негизделди..