Калктын улуттук курамы (жылдын башына карата баалоо, адам)

  2015 2016 2017 2018 2019  
Бардык калк 5 895 062 6 019 480 6 140 200 6 256 730 6 389 500
Кыргыздар 4 292 062 4 393 057 4 492 667 4 587 430 4 695 646
Орустар 364 571 360 580 356 637 352 960 348 935
Өзбектер 856 987 878 615 898 363 918 262 940 628
Украиндер 13 501 12 691 11 915 11 252 10 600
Немецтер 8 453 8 403 8 340 8 269 8 201
Татарлар 27 688 27 454 27 341 27 200 26 992
Казактар 34 122 34 615 35 087 35 541 36 022
Армяндар 797 810 801 797 793
Тажиктер 51 411 52 729 53 848 54 976 56 219
Азербайжандар 19 309 19 630 20 010 20 406 20 771
Чечендер 1 701 1 705 1 684 1 690 1 701
Белорустар 978 944 897 851 816
Грузиндер 582 575 568 570 569
Литвалыктар 152 153 145 144 148
Молдавандар 393 387 382 374 369
Латыштар 86 81 77 75 74
Түркмөндөр 2 116 2 121 2 128 2 139 2 142
Эстондор 107 104 102 98 96
Еврейлер 486 472 457 455 447
Уйгурлар 53 525 54 810 56 015 57 002 58 168
Дунгандар 66 140 67 622 69 093 70 534 72 240
Корейлер 16 828 16 957 17 015 17 074 17 105
Түрктөр 41 556 42 255 42 829 43 411 44 112
Башка улуттар 41 511 42 710 43 799 45 220 46 706
Лицензия Creative Commons

Кыргыз Республикасынын Улуттук статистикалык комитети тарабынан түзүлгөн ачык маалыматтар, Дүйнөлүк 4.0 Creative Commons «Attribution-NonCommercial-ShareAlike» лицензиясы («Атрибуция — Коммерциялык эмес колдонуу — Ошол эле шарттарда») шарттарында басылып чыгат..

КР УСКнын расмий www.stat.kg сайтындагы маалыматтардан негизделди..