Калктын улуттук курамы (жылдын башына карата баалоо, адам)

  2014 2015 2016 2017 2018  
Бардык калк 5 776 570 5 895 062 6 019 480 6 140 200 6 256 730
Кыргыздар 4 193 850 4 292 062 4 393 057 4 492 667 4 587 430
Орустар 369 939 364 571 360 580 356 637 352 960
Өзбектер 836 065 856 987 878 615 898 363 918 262
Украиндер 14 485 13 501 12 691 11 915 11 252
Немецтер 8 563 8 453 8 403 8 340 8 269
Татарлар 28 059 27 688 27 454 27 341 27 200
Казактар 33 701 34 122 34 615 35 087 35 541
Армяндар 799 797 810 801 797
Тажиктер 50 174 51 411 52 729 53 848 54 976
Азербайжандар 18 946 19 309 19 630 20 010 20 406
Чечендер 1 719 1 701 1 705 1 684 1 690
Белорустар 1 029 978 944 897 851
Грузиндер 585 582 575 568 570
Литвалыктар 151 152 153 145 144
Молдавандар 407 393 387 382 374
Латыштар 88 86 81 77 75
Түркмөндөр 2 083 2 116 2 121 2 128 2 139
Эстондор 110 107 104 102 98
Еврейлер 491 486 472 457 455
Уйгурлар 52 456 53 525 54 810 56 015 57 002
Дунгандар 64 565 66 140 67 622 69 093 70 534
Корейлер 16 807 16 828 16 957 17 015 17 074
Түрктөр 40 953 41 556 42 255 42 829 43 411
Башка улуттар 40 545 41 511 42 710 43 799 45 220
Лицензия Creative Commons

Кыргыз Республикасынын Улуттук статистикалык комитети тарабынан түзүлгөн ачык маалыматтар, Дүйнөлүк 4.0 Creative Commons «Attribution-NonCommercial-ShareAlike» лицензиясы («Атрибуция — Коммерциялык эмес колдонуу — Ошол эле шарттарда») шарттарында басылып чыгат..

КР УСКнын расмий www.stat.kg сайтындагы маалыматтардан негизделди..