Баткен облусу (жылдын аягына карата, башы)

  2015 2016 2017 2018 2019  
Ири мүйүздүү малдар 129 118 130 585 139 628 149 012 151 419
Уйлар 64 915 65 319 68 659 72 109 73 566
Чочколор 46 41 18 30 34
Койлор жана эчкилер 479 846 485 477 493 072 504 002 511 955
Жылкылар 6 858 7 246 7 347 7 774 7 921
үй канаттуулары 274 730 272 929 275 923 281 429 286 978
Ири мүйүздүү малдар 863 883 703 137 142
Уйлар 344 19 12 17 16
Чочколор 36 28 8 20 24
Койлор жана эчкилер 1 983 2 043 2 279 2 045 2 257
Жылкылар 110 98 89 88 90
үй канаттуулары
Ири мүйүздүү малдар 33 29 28 26 27
Уйлар 14 12 14 13 12
Чочколор
Койлор жана эчкилер
Жылкылар 1 1 1 1 1
үй канаттуулары
Ири мүйүздүү малдар 68 518 72 009 79 747 86 379 86 733
Уйлар 34 189 36 140 39 216 41 986 42 291
Чочколор
Койлор жана эчкилер 274 639 289 474 290 759 301 854 296 184
Жылкылар 3 585 3 909 4 090 4 308 4 329
үй канаттуулары 119 068 122 702 126 742 133 474 133 401
Ири мүйүздүү малдар 59 704 57 664 59 150 62 470 64 517
Уйлар 30 368 29 160 29 417 30 093 31 247
Чочколор 10 13 10 10 10
Койлор жана эчкилер 203 224 193 960 200 034 200 103 213 514
Жылкылар 3 162 3 238 3 167 3 377 3 501
үй канаттуулары 155 662 150 227 149 181 147 955 153 577
Лицензия Creative Commons

Кыргыз Республикасынын Улуттук статистикалык комитети тарабынан түзүлгөн ачык маалыматтар, Дүйнөлүк 4.0 Creative Commons «Attribution-NonCommercial-ShareAlike» лицензиясы («Атрибуция — Коммерциялык эмес колдонуу — Ошол эле шарттарда») шарттарында басылып чыгат..

КР УСКнын расмий www.stat.kg сайтындагы маалыматтардан негизделди..