Жалал-Абад облусу

  2015 2016 2017 2018 2019  
Ири мүйүздүү малдар 302 659 311 925 321 334 329 623 342 403
Уйлар 161 950 166 786 173 045 177 587 183 792
Чочколор 80 72 39 22 46
Койлор жана эчкилер 1 246 220 1 265 527 1 284 451 1 305 833 1 333 521
Жылкылар 63 173 65 984 68 680 71 444 76 668
үй канаттуулары 1 045 481 1 067 649 1 106 192 281 429 1 131 826
Ири мүйүздүү малдар 116 137 167 113 148
Уйлар 60 65 69 54 74
Чочколор
Койлор жана эчкилер 1 195 1 546 1 653 1 629 1 596
Жылкылар 833 849 873 949 1 007
үй канаттуулары
Ири мүйүздүү малдар 132 138 112 94 135
Уйлар 72 13 9 7 8
Чочколор
Койлор жана эчкилер 816 836 448 645 893
Жылкылар 59 72 64 66 65
үй канаттуулары
Ири мүйүздүү малдар 214 115 220 714 225 838 231 440 240 775
Уйлар 116 234 119 522 123 191 126 511 131 033
Чочколор 41 46 21 10 7
Койлор жана эчкилер 908 677 928 994 944 133 959 222 982 893
Жылкылар 47 489 49 504 51 814 53 511 57 322
үй канаттуулары 750 904 769 460 802 104 133 474 819 368
Ири мүйүздүү малдар 88 296 90 936 95 217 97 976 101 345
Уйлар 45 584 47 186 49 776 51 015 52 677
Чочколор 39 26 18 12 39
Койлор жана эчкилер 335 532 334 151 338 217 344 337 348 139
Жылкылар 14 792 15 559 15 929 16 918 18 274
үй канаттуулары 294 577 298 189 304 088 147 955 312 458
Лицензия Creative Commons

Кыргыз Республикасынын Улуттук статистикалык комитети тарабынан түзүлгөн ачык маалыматтар, Дүйнөлүк 4.0 Creative Commons «Attribution-NonCommercial-ShareAlike» лицензиясы («Атрибуция — Коммерциялык эмес колдонуу — Ошол эле шарттарда») шарттарында басылып чыгат..

КР УСКнын расмий www.stat.kg сайтындагы маалыматтардан негизделди..