Ысык-Көл облусу

  2015 2016 2017 2018 2019  
Ири мүйүздүү малдар 212 816 216 833 226 085 237 564 248 783
Уйлар 108 034 110 339 115 105 120 150 124 774
Чочколор 4 705 3 926 3 645 2 940 1 783
Койлор жана эчкилер 888 413 899 566 896 207 916 615 931 245
Жылкылар 95 730 99 909 102 470 105 606 108 638
үй канаттуулары 615 914 618 666 623 558 638 953 800 488
Ири мүйүздүү малдар 58 245 36 46 108
Уйлар 14 16 6 7 55
Чочколор
Койлор жана эчкилер 1 549 1 680 1 881 2 019 2 036
Жылкылар 275 328 318 312 327
үй канаттуулары
Ири мүйүздүү малдар 2 625 2 695 2 875 2 886 2 264
Уйлар 810 723 400 412 742
Чочколор 20 9 9
Койлор жана эчкилер 2 279 2 455 2 505 2 914 3 269
Жылкылар 474 460 375 318 354
үй канаттуулары 6 000 9 810 155 641
Ири мүйүздүү малдар 46 115 43 855 44 983 43 223 46 192
Уйлар 25 238 23 876 24 162 22 697 23 700
Чочколор 508 458 236 238 55
Койлор жана эчкилер 219 265 231 630 206 263 184 532 197 387
Жылкылар 24 514 24 649 24 941 22 779 24 331
үй канаттуулары 121 280 114 710 110 571 98 828 100 220
Ири мүйүздүү малдар 164 018 170 038 178 191 191 409 200 219
Уйлар 81 972 85 724 90 537 97 034 100 277
Чочколор 4 177 3 459 3 400 2 702 1 728
Койлор жана эчкилер 665 320 663 801 685 558 727 150 728 553
Жылкылар 70 467 74 472 76 836 82 197 83 626
үй канаттуулары 488 634 494 146 512 987 540 125 544 627
Лицензия Creative Commons

Кыргыз Республикасынын Улуттук статистикалык комитети тарабынан түзүлгөн ачык маалыматтар, Дүйнөлүк 4.0 Creative Commons «Attribution-NonCommercial-ShareAlike» лицензиясы («Атрибуция — Коммерциялык эмес колдонуу — Ошол эле шарттарда») шарттарында басылып чыгат..

КР УСКнын расмий www.stat.kg сайтындагы маалыматтардан негизделди..