Нарын облусу

  2015 2016 2017 2018 2019  
Ири мүйүздүү малдар 145 687 153 570 163 743 174 650 182 239
Уйлар 75 337 74 291 77 541 80 868 85 405
Чочколор
Койлор жана эчкилер 1 005 343 1 023 147 1 036 588 1 064 767 1 088 822
Жылкылар 105 406 108 889 112 875 119 367 127 419
үй канаттуулары 189 985 192 351 198 894 204 510 206 883
Ири мүйүздүү малдар 204 180 168 154 163
Уйлар 65 31 22 25 26
Чочколор
Койлор жана эчкилер 1 864 1 921 2 050 1 220 2 010
Жылкылар 248 263 297 294 302
үй канаттуулары
Ири мүйүздүү малдар 11 12 793 978 48
Уйлар 2 3 2 1 25
Чочколор
Койлор жана эчкилер 79 96 93 101 127
Жылкылар 107 109 111 104 111
үй канаттуулары
Ири мүйүздүү малдар 130 851 136 923 145 618 155 082 162 498
Уйлар 67 295 65 210 68 099 70 879 74 856
Чочколор
Койлор жана эчкилер 894 822 900 398 913 770 938 849 958 374
Жылкылар 97 216 99 278 102 823 108 441 115 681
үй канаттуулары 165 353 164 224 170 333 175 882 178 505
Ири мүйүздүү малдар 14 621 16 455 17 164 18 436 19 530
Уйлар 7 975 9 047 9 418 9 963 10 498
Чочколор
Койлор жана эчкилер 108 578 120 732 120 675 124 597 128 311
Жылкылар 7 835 9 239 9 644 10 528 11 325
үй канаттуулары 24 632 28 127 28 561 28 628 28 378
Лицензия Creative Commons

Кыргыз Республикасынын Улуттук статистикалык комитети тарабынан түзүлгөн ачык маалыматтар, Дүйнөлүк 4.0 Creative Commons «Attribution-NonCommercial-ShareAlike» лицензиясы («Атрибуция — Коммерциялык эмес колдонуу — Ошол эле шарттарда») шарттарында басылып чыгат..

КР УСКнын расмий www.stat.kg сайтындагы маалыматтардан негизделди..