Ош облусу

  2015 2016 2017 2018 2019  
Ири мүйүздүү малдар 351 601 357 448 362 140 366 327 374 659
Уйлар 177 572 180 800 183 860 186 833 189 232
Чочколор 16 3
Койлор жана эчкилер 1 127 038 1 137 857 1 146 261 1 142 087 1 154 534
Жылкылар 92 211 94 479 95 794 96 439 98 909
үй канаттуулары 904 456 947 370 956 141 950 268 966 364
Ири мүйүздүү малдар 16 26 12 16 16
Уйлар 8 13 11 8 9
Чочколор
Койлор жана эчкилер 3 414 3 466 3 343 3 520 3 716
Жылкылар 158 157 160 148 145
үй канаттуулары
Ири мүйүздүү малдар 142 148 165 144 69
Уйлар 38 40 39 32 18
Чочколор
Койлор жана эчкилер 222 293 282 275 786
Жылкылар 32 53 90 97 150
үй канаттуулары 14 220 35 700 19 100 21 400 21 800
Ири мүйүздүү малдар 66 191 70 751 69 201 70 988 73 852
Уйлар 34 759 36 932 36 112 37 751 38 254
Чочколор
Койлор жана эчкилер 226 417 234 822 225 397 222 480 221 458
Жылкылар 18 838 19 599 19 457 19 485 19 228
үй канаттуулары 171 300 178 008 179 097 180 431 184 578
Ири мүйүздүү малдар 285 252 286 523 292 762 295 179 300 722
Уйлар 142 767 143 815 147 698 149 042 150 951
Чочколор 16 3
Койлор жана эчкилер 896 985 899 276 917 239 915 812 928 574
Жылкылар 73 183 74 670 76 836 76 709 79 386
үй канаттуулары 718 936 733 662 757 944 748 437 759 986
Лицензия Creative Commons

Кыргыз Республикасынын Улуттук статистикалык комитети тарабынан түзүлгөн ачык маалыматтар, Дүйнөлүк 4.0 Creative Commons «Attribution-NonCommercial-ShareAlike» лицензиясы («Атрибуция — Коммерциялык эмес колдонуу — Ошол эле шарттарда») шарттарында басылып чыгат..

КР УСКнын расмий www.stat.kg сайтындагы маалыматтардан негизделди..