Талас облусу

  2015 2016 2017 2018 2019  
Ири мүйүздүү малдар 67 243 66 991 67 030 67 596 68 678
Уйлар 33 177 33 250 32 906 33 101 33 437
Чочколор 416 415 365 319 203
Койлор жана эчкилер 526 465 537 555 543 572 552 706 556 797
Жылкылар 24 978 25 311 25 955 26 836 27 296
үй канаттуулары 249 654 255 364 256 843 257 674 259 283
Ири мүйүздүү малдар 109 107 96 93 106
Уйлар 18 19 18 22 23
Чочколор
Койлор жана эчкилер 6 326 6 354 5 813 6 101 6 240
Жылкылар 253 267 261 244 232
үй канаттуулары
Ири мүйүздүү малдар 71 103
Уйлар 35 65
Чочколор
Койлор жана эчкилер 113 3 263 4 541
Жылкылар 11 9 8 82 97
үй канаттуулары 407 1 271
Ири мүйүздүү малдар 40 654 41 685 43 916 44 295 46 132
Уйлар 20 072 20 838 21 584 21 693 22 109
Чочколор 59 51 62 124 65
Койлор жана эчкилер 363 953 380 107 389 093 389 557 388 555
Жылкылар 16 263 16 751 17 573 18 828 19 395
үй канаттуулары 143 034 155 068 161 192 168 685 167 808
Ири мүйүздүү малдар 26 480 25 199 23 018 23 137 22 337
Уйлар 13 087 12 393 11 304 11 351 11 240
Чочколор 357 364 303 195 138
Койлор жана эчкилер 156 186 151 094 148 553 153 785 157 461
Жылкылар 8 451 8 284 8 113 7 682 7 572
үй канаттуулары 106 620 100 296 95 651 88 582 90 204
Лицензия Creative Commons

Кыргыз Республикасынын Улуттук статистикалык комитети тарабынан түзүлгөн ачык маалыматтар, Дүйнөлүк 4.0 Creative Commons «Attribution-NonCommercial-ShareAlike» лицензиясы («Атрибуция — Коммерциялык эмес колдонуу — Ошол эле шарттарда») шарттарында басылып чыгат..

КР УСКнын расмий www.stat.kg сайтындагы маалыматтардан негизделди..