Чуй облусу

  2015 2016 2017 2018 2019  
Ири мүйүздүү малдар 272 242 278 745 283 506 289 952 299 951
Уйлар 131 556 134 194 133 682 136 806 139 944
Чочколор 44 691 46 422 47 846 47 683 32 442
Койлор жана эчкилер 633 222 648 354 652 150 655 618 663 082
Жылкылар 60 217 64 208 66 850 70 074 74 501
үй канаттуулары 2 240 677 2 250 682 2 431 039 2 480 455 2 492 934
Ири мүйүздүү малдар 308 271 283 234 214
Уйлар 75 69 67 72 59
Чочколор 19 5 14 8 2
Койлор жана эчкилер 285 226 182 178 172
Жылкылар 159 175 171 156 155
үй канаттуулары
Ири мүйүздүү малдар 7 775 6 275 5 406 5 595 4 788
Уйлар 2 988 2 625 2 305 2 193 1 982
Чочколор 1 200 1 500 1 500 1 500 1 600
Койлор жана эчкилер 5 256 5 481 5 806 4 662 5 999
Жылкылар 981 903 907 1 115 856
үй канаттуулары 828 856 738 023 764 390 876 695 717 007
Ири мүйүздүү малдар 158 677 164 260 163 022 167 500 180 835
Уйлар 75 093 78 143 76 819 78 796 82 949
Чочколор 24 723 25 872 28 002 26 960 16 117
Койлор жана эчкилер 419 785 433 361 434 745 437 795 452 753
Жылкылар 44 445 46 685 48 660 50 640 55 241
үй канаттуулары 629 421 640 966 808 909 815 908 977 079
Ири мүйүздүү малдар 105 482 107 939 114 795 116 623 114 114
Уйлар 53 400 53 357 54 491 55 745 54 954
Чочколор 18 749 19 045 18 330 19 215 14 723
Койлор жана эчкилер 207 896 209 286 211 417 212 983 204 158
Жылкылар 14 632 16 445 17 112 18 163 18 249
үй канаттуулары 782 400 871 693 857 740 787 852 798 848
Лицензия Creative Commons

Кыргыз Республикасынын Улуттук статистикалык комитети тарабынан түзүлгөн ачык маалыматтар, Дүйнөлүк 4.0 Creative Commons «Attribution-NonCommercial-ShareAlike» лицензиясы («Атрибуция — Коммерциялык эмес колдонуу — Ошол эле шарттарда») шарттарында басылып чыгат..

КР УСКнын расмий www.stat.kg сайтындагы маалыматтардан негизделди..