Бишкек шаары

  2015 2016 2017 2018 2019  
Ири мүйүздүү малдар 734 676 643 589 550
Уйлар 375 385 361 326 303
Чочколор 271 137 135 117 103
Койлор жана эчкилер 3 715 3 005 2 991 1 864 2 148
Жылкылар 262 236 287 261 269
үй канаттуулары 21 077 17 800 19 241 18 252 15 582
Ири мүйүздүү малдар 2 2 3 2
Уйлар 1 3 2
Чочколор
Койлор жана эчкилер 39 58 87 51 25
Жылкылар 97 103 107 105 100
үй канаттуулары 45 56 46
Ири мүйүздүү малдар
Уйлар
Чочколор
Койлор жана эчкилер
Жылкылар 9 13 13 13 13
үй канаттуулары
Ири мүйүздүү малдар
Уйлар
Чочколор
Койлор жана эчкилер
Жылкылар
үй канаттуулары
Ири мүйүздүү малдар 732 674 640 587 550
Уйлар 375 384 358 324 303
Чочколор 271 137 135 117 103
Койлор жана эчкилер 3 676 2 947 2 904 1 813 2 123
Жылкылар 156 120 167 143 156
үй канаттуулары 21 032 17 744 19 195 18 252 15 582
Лицензия Creative Commons

Кыргыз Республикасынын Улуттук статистикалык комитети тарабынан түзүлгөн ачык маалыматтар, Дүйнөлүк 4.0 Creative Commons «Attribution-NonCommercial-ShareAlike» лицензиясы («Атрибуция — Коммерциялык эмес колдонуу — Ошол эле шарттарда») шарттарында басылып чыгат..

КР УСКнын расмий www.stat.kg сайтындагы маалыматтардан негизделди..