Ош шаары

  2015 2016 2017 2018 2019  
Ири мүйүздүү малдар 9 831 10 284 10 670 11 362 11 402
Уйлар 4 287 4 385 4 462 4 633 4 688
Чочколор 120 39 100 118 139
Койлор жана эчкилер 18 933 21 702 22 356 24 328 24 526
Жылкылар 678 883 946 737 865
үй канаттуулары 44 226 50 359 41 861 62 959 49 877
Ири мүйүздүү малдар
Уйлар
Чочколор
Койлор жана эчкилер 106 161 187 258 147
Жылкылар 67 69 70 73
үй канаттуулары
Ири мүйүздүү малдар 9 11 16 1
Уйлар 5 7 10 1
Чочколор
Койлор жана эчкилер 455 489 661
Жылкылар 26 31 40
үй канаттуулары 7 079 10 817 1 221 14 377
Ири мүйүздүү малдар 4 537 4 394 4 547 5 014 4 152
Уйлар 1 941 1 891 1 972 2 130 1 712
Чочколор
Койлор жана эчкилер 8 953 7 937 8 099 8 399 7 434
Жылкылар 417 417 437 281 418
үй канаттуулары 13 347 11 712 11 465 11 547 10 414
Ири мүйүздүү малдар 5 294 5 881 6 112 6 332 7 249
Уйлар 2 346 2 489 2 483 2 493 2 975
Чочколор 120 39 100 118 139
Койлор жана эчкилер 9 874 13 149 13 581 15 010 16 945
Жылкылар 261 373 409 346 374
үй канаттуулары 23 800 27 830 29 175 37 035 39 463
Лицензия Creative Commons

Кыргыз Республикасынын Улуттук статистикалык комитети тарабынан түзүлгөн ачык маалыматтар, Дүйнөлүк 4.0 Creative Commons «Attribution-NonCommercial-ShareAlike» лицензиясы («Атрибуция — Коммерциялык эмес колдонуу — Ошол эле шарттарда») шарттарында басылып чыгат..

КР УСКнын расмий www.stat.kg сайтындагы маалыматтардан негизделди..