Калкты микронасыялоо (млн. сом)

  2017 2018 2019 2020 2021  
Кыргыз Республикасы 17 166.5 23 116.2 30 188.2 31 144 36 982.4
Баткен облусу 854.3 1 326 2 015.4 2 577.1 2 820.5
Жалал-Абад облусу 2 014.4 3 089.1 4 238 4 901.7 5 058.7
Ысык-Көл облусу 1 631.4 2 576.4 3 326.5 3 246.7 3 611.9
Нарын облусу 1 397.1 1 735.1 2 162.3 2 238.7 2 362.8
Ош облусу 3 792.1 4 638.4 6 327.6 6 803.8 7 824
Талас облусу 412.6 645.8 888.2 1 045.7 1 147.8
Чүй облусу 2 820.9 3 493.2 4 191.2 4 178.9 5 361.5
Бишкек ш. 3 605.3 4 661.2 5 808.3 4 853.3 6 729.9
Ош ш. 638.5 951 1 230.8 1 297.9 2 065.3
Лицензия Creative Commons

Кыргыз Республикасынын Улуттук статистикалык комитети тарабынан түзүлгөн ачык маалыматтар, Дүйнөлүк 4.0 Creative Commons «Attribution-NonCommercial-ShareAlike» лицензиясы («Атрибуция — Коммерциялык эмес колдонуу — Ошол эле шарттарда») шарттарында басылып чыгат..

КР УСКнын расмий www.stat.kg сайтындагы маалыматтардан негизделди..