Экономикалык ишмердиктин түрлөрү боюнча өнөр-жай продукциясынын көлөмү (ЭИМКнын -версиясы) боюнча (млн. сом)

  2016 2017 2018 2019 2020  
Өнөр жай - бардыгы 209 812 237 225.3 257 348.5 283 971.7 319 380.2
Пайдалуу кендерди казуу 12 741.7 17 906.6 16 046.9 19 563.7 17 876.8
Таш көмүр жана күрөң көмүр (лигнит) казуу
Таш көмүр жана күрөң көмүр (лигнит) казуу 2 093.9 2 268.7 3 079.4 3 440.1 3 380.2
Чийки мунайзатты жана жаратылыш газын казуу
Чийки мунайзатты жана жаратылыш газын казуу 2 694.2 3 079.3 4 097.9 4 692.7 3 804.5
Металл рудасын казуу 7 328.9 11 946.5 8 193.9 10 672.2 9 934.2
Башка пайдалуу кендерди казуу 624.7 612.1 675.7 758.6 757.9
Иштетүү өндүрүшү 163 298.3 181 574.4 199 898.1 224 527 260 985.2
Тамак-аш азыктарын (суусундуктарды кошкондо) жана тамеки өндүрүү 25 909.4 31 752.1 31 826.4 33 743.3 31 483.6
Текстиль өндүрүшү; кийим жана бут кийим, булгаары жана башка булгаарыдан жасалган буюмдарды өндүрүү 6 608.7 6 758.8 9 404.4 9 883.1 7 820.6
Жыгач жана кагаз буюмдар өндүрүшү; басмакана ишмердиги 2 043.8 1 946.2 2 176.8 2 184.6 1 916
Кокс жана тазаланган мунайзат продуктуларын өндүрүү 7 990.5 11 197.4 13 169.9 5 218.7 1 180.9
Химиялык продукцияларды өндүрүү 697.1 605.7 917.9 764.1 556
Фармацевтикалык продукцияларды өндүрүү 241.3 426.1 274.9 381.1 865.3
Резина жана пластмасса буюмдар, башка металл эмес минералдык продуктуларды өндүрүү 14 397.6 17 819.4 21 469 21 530.7 18 163.9
Машина жана жабдуулардан башка негизги металлдар жана даяр металл буюмдарды өндүрүү 101 327 106 740 116 271.3 145 915.7 194 114.7
Компьютер, электрондук жана оптикалык жабдууларды өндүрүү 99.8 64.3 33 52.1 67
Электр жабдууларын өндүрүү 1 550.3 1 368.5 1 501.5 1 470.2 1 147.1
Башка топтошууларга киргизилбеген машина жана жабдууларды өндүрүү 224.8 372.6 249.4 277.3 161.5
Транспорт каражаттарын өндүрүү 906 1 189.9 956.6 1 389.7 1 206.3
Башка өндүрүштөр, машина жана жабдууларды орнотуу жана оңдоо 1 302 1 333.4 1 646.9 1 716.4 2 302.4
Электр энергия, газ, буу жана кондицияланган аба менен камсыздоо (жабдуу)
Электр энергия, газ, буу жана кондицияланган аба менен камсыздоо (жабдуу) 31 900.2 35 685.3 38 539.7 36 881.9 37 543.8
Суу менен жабдуу, тазалоо, калдыктарды иштетүү жана кайра пайдалануучу чийки затты алуу
Суу менен жабдуу, тазалоо, калдыктарды иштетүү жана кайра пайдалануучу чийки затты алуу 1 871.8 2 059 2 863.8 2 999.2 2 974.4
Лицензия Creative Commons

Кыргыз Республикасынын Улуттук статистикалык комитети тарабынан түзүлгөн ачык маалыматтар, Дүйнөлүк 4.0 Creative Commons «Attribution-NonCommercial-ShareAlike» лицензиясы («Атрибуция — Коммерциялык эмес колдонуу — Ошол эле шарттарда») шарттарында басылып чыгат..

КР УСКнын расмий www.stat.kg сайтындагы маалыматтардан негизделди..