Финансылык эмес секторунун ишканаларынын финансылык көрсөткүчтөрү (млн. сом)

   
Продукцияларды (иштерди, кызмат көрсөтүүлөрдү) сатуудан түшкөн каражат (дүң киреше)
Продукцияларды (иштерди, кызмат көрсөтүүлөрдү) сатуудан түшкөн каражат (дүң киреше) 406 293.6 422 307 464 322.8 494 598.9 632 638.4
Операциялык эмес кирешелер жана чыгымдар (-)
Операциялык эмес кирешелер жана чыгымдар (-) -23 921.5 -15 287.5 -8 743.7 -60 494.7 -18 461.6
Сальдолоштурулган финансылык жыйынтык (пайдадан чыгаша кемитилет) 27 241.4 27 026.5 47 720.3 10 618.7 94 003.4
Рентабелдүү ишканаларынын пайдасы 58 773.3 53 285.8 68 187.9 81 434.3 125 239.4
Рентабелдүү эмес ишканаларынын чыгашасы 31 531.9 26 259.2 20 467.6 70 815.6 31 236
Продукцияларды (иштерди, кызмат көрсөтүүлөрдү) өндүрүүгө жана иштетүүгө кеткен чыгымдар
Продукцияларды (иштерди, кызмат көрсөтүүлөрдү) өндүрүүгө жана иштетүүгө кеткен чыгымдар 354 672 379 997.6 407 742.3 423 015.4 520 169.8
Финансылык активдер 124 450.5 128 903.3 156 124.3 228 167.1 228 162.7
Акча каражаттары 55 146.3 53 627.2 49 621.6 62 328.9 102 885.1
Касса 15 654.9 16 543.2 16 522.7 18 838 24 094.6
Банктардагы эсептешүү эсеби 17 378 20 965.5 20 057.4 23 913 44 598.9
Валюталык эсеп 21 888.9 15 628.9 12 951.2 19 392.4 33 791.5
Башка акча каражаттары 224.5 489.7 90.3 185.5 400.1
Кредиттер жана зайымдар 340 241.4 386 235.6 403 548.9 481 166.8 531 498.9
Запастар 159 131.4 178 342.6 209 989.7 216 331.2 251 445.4
Өндүрүштүк запастар 43 439 45 198.5 51 060.1 52 909.6 60 708.3
Даяр продукциялар 17 165.6 17 232.4 18 387 18 834.9 23 747
Товарлар 48 287.9 61 236.9 64 612.7 71 734.7 86 239.8
Бүтүрүлбөгөн өндүрүш 35 388.8 39 302.8 58 762.1 54 666.6 59 625.8
Жылдын башына карата негизги каражаттардын наркы 365 314.7 428 794.9 454 247.2 471 863.1 508 712.7
Жылдын аягына карата негизги каражаттардын наркы 420 747.1 453 121 470 363.4 507 473.2 548 112.2
Негизги каражаттардын орточо жылдык наркы 393 030.9 440 958 462 305.3 489 668.1 528 412.5
Лицензия Creative Commons

Кыргыз Республикасынын Улуттук статистикалык комитети тарабынан түзүлгөн ачык маалыматтар, Дүйнөлүк 4.0 Creative Commons «Attribution-NonCommercial-ShareAlike» лицензиясы («Атрибуция — Коммерциялык эмес колдонуу — Ошол эле шарттарда») шарттарында басылып чыгат..

КР УСКнын расмий www.stat.kg сайтындагы маалыматтардан негизделди..