Финансылык эмес секторунун ишканаларынын финансылык көрсөткүчтөрү (млн. сом)

  2016 2017 2018 2019 2020  
Продукцияларды (иштерди, кызмат көрсөтүүлөрдү) сатуудан түшкөн каражат (дүң киреше) 350 149.6 406 293.6 422 307 464 322.8 494 598.9
Операциялык эмес кирешелер жана чыгымдар (-) 10 509 -23 921.5 -15 287.5 -8 743.7 -60 494.7
Сальдолоштурулган финансылык жыйынтык (пайдадан чыгаша кемитилет) 46 913.1 27 241.4 27 026.5 47 720.3 10 618.7
Рентабелдүү ишканаларынын пайдасы 60 207.1 58 773.3 53 285.8 68 187.9 81 434.3
Рентабелдүү эмес ишканаларынын чыгашасы 13 293.9 31 531.9 26 259.2 20 467.6 70 815.6
Продукцияларды (иштерди, кызмат көрсөтүүлөрдү) өндүрүүгө жана иштетүүгө кеткен чыгымдар 313 726.9 354 672 379 997.6 407 742.3 423 015.4
Финансылык активдер 135 357.6 124 450.5 128 903.3 156 124.3 228 167.1
Акча каражаттары 62 200.1 55 146.3 53 627.2 49 621.6 62 328.9
Касса 15 722.1 15 654.9 16 543.2 16 522.7 18 838
Банктардагы эсептешүү эсеби 18 462 17 378 20 965.5 20 057.4 23 913
Валюталык эсеп 27 907.4 21 888.9 15 628.9 12 951.2 19 392.4
Башка акча каражаттары 108.7 224.5 489.7 90.3 185.5
Кредиттер жана зайымдар 352 537.9 340 241.4 386 235.6 403 548.9 481 166.8
Камдыктар 146 650.9 159 131.4 178 342.6 209 989.7 216 331.2
Өндүрүштүк камдыктар 33 064 43 439 45 198.5 51 060.1 52 909.6
Даяр продукциялар 15 084.1 17 165.6 17 232.4 18 387 18 834.9
Товарлар 43 596.4 48 287.9 61 236.9 64 612.7 71 734.7
Бүтүрүлбөгөн өндүрүш 40 441.8 35 388.8 39 302.8 58 762.1 54 666.6
Жылдын башына карата негизги каражаттардын наркы 346 001 365 314.7 428 794.9 454 247.2 471 863.1
Жылдын аягына карата негизги каражаттардын наркы 366 293.4 420 747.1 453 121 470 363.4 507 473.2
Негизги каражаттардын орточо жылдык наркы 356 147.2 393 030.9 440 958 462 305.3 489 668.1
Лицензия Creative Commons

Кыргыз Республикасынын Улуттук статистикалык комитети тарабынан түзүлгөн ачык маалыматтар, Дүйнөлүк 4.0 Creative Commons «Attribution-NonCommercial-ShareAlike» лицензиясы («Атрибуция — Коммерциялык эмес колдонуу — Ошол эле шарттарда») шарттарында басылып чыгат..

КР УСКнын расмий www.stat.kg сайтындагы маалыматтардан негизделди..