Категориялар боюнча саламаттыкты сактоого мамлекеттик бюджеттин чыгымдары (экономикалык классификация)* (млн. сом)

  2015 2016 2017 2018 2019  
Жумушчулардын эмгек акысын төлөө 1 304.1 1 011.5 1 035.2 1 047.8 1 042.5
Товарларды жана кызмат көрсөтүүлөрдү сатып алуу жана пайдалануу 9 819.2 10 507.8 13 463.4 1 545.8 1 643.3
Гранттар 10 469.2 10 739.2
Социалдык жөлөкпулдар 266.4 237.7 7 6.3 6
Башка чыгымдар 3.7 9.4 2.2 0.6 2.4
Атайын каражыттарынын эсебинен чыгымдар 1 336.1 1 571 1 640.7 538.8 576
Финансылык эмес активдерди сатып алууга кеткен чыгымдар 544.1 569 1 178.5 986.3 602.3
Лицензия Creative Commons

Кыргыз Республикасынын Улуттук статистикалык комитети тарабынан түзүлгөн ачык маалыматтар, Дүйнөлүк 4.0 Creative Commons «Attribution-NonCommercial-ShareAlike» лицензиясы («Атрибуция — Коммерциялык эмес колдонуу — Ошол эле шарттарда») шарттарында басылып чыгат..

КР УСКнын расмий www.stat.kg сайтындагы маалыматтардан негизделди..