Категориялар боюнча саламаттыкты сактоого мамлекеттик бюджеттин чыгымдары (экономикалык классификация)* (млн. сом)

  2017 2018 2019 2020 2021  
Жумушчулардын эмгек акысын төлөө 9 787.4 1 621.7 1 635.6 1 793.8 1 592.1
Товарларды жана кызмат көрсөтүүлөрдү сатып алуу жана пайдалануу 5 489.8 1 470.8 1 626.1 2 004.1 4 113
Гранттар 10 469.2 10 739.2 13 244.5 14 822.6
Социалдык жөлөкпулдар 196.3 6.3 6 224.9 315.8
Башка чыгымдар 675.1 40.6 2.4 0.5 0.5
Финансылык эмес активдерди сатып алууга кеткен чыгымдар 1 178.5 986.3 602.3 1 514.3 2 197.9
Лицензия Creative Commons

Кыргыз Республикасынын Улуттук статистикалык комитети тарабынан түзүлгөн ачык маалыматтар, Дүйнөлүк 4.0 Creative Commons «Attribution-NonCommercial-ShareAlike» лицензиясы («Атрибуция — Коммерциялык эмес колдонуу — Ошол эле шарттарда») шарттарында басылып чыгат..

КР УСКнын расмий www.stat.kg сайтындагы маалыматтардан негизделди..