Баткен облусу (млн.сом)

  2015 2016 2017 2018 2019  
Айыл чарбасы, токой чарбасы жана балык уулоочулук 4 580 4 569.1 4 455.1 5 237.1 5 436.9
Пайдалуу кендерди казуу 211.1 216.2 129.1 276.6 417.5
Иштетүү өндүрүшү (иштетүү өнөр жайы) 1 823.4 1 148.4 1 553 690.3 684
Электр энергия, газ, буу жана кондицияланган аба менен камсыздоо (жабдуу) 86.6 138.5 206.3 208.5 203.9
Суу менен камсыздоо, тазалоо, калдыктарды иштетүү жана кайра пайдалануучу чийки затты алуу 29.1 27.9 36.7 46.2 55.5
Курулуш 1 669.5 1 357.8 925.8 862.9 1 101.6
Дүң жана чекене соода; автомобиль жана мотоциклдерди оңдоо 3 181.3 3 193.3 3 425.4 3 586.3 4 436.7
Транспорт ишмердиги жана жүктөрдү сактоо 193.7 227.1 215.2 207.6 226.6
Мейманканалар менен ресторандардын ишмердиги 414.8 453.4 520.2 533.7 564.6
Маалымат жана байланыш 75.7 81.4 88.7 91.9 78.8
Финансылык ортомчулук жана камсыздандыруу 518.5 513.7 639.5 760.1 802.5
Кыймылсыз мүлк операциялары 316.8 343.1 392.3 517.8 547.1
Кесиптик, илимий жана техникалык ишмердик 89.2 103.3 123.7 214.4 145.7
Административдик жана көмөкчү ишмердик 37 49.2 55.8 37.8 39.4
Мамлекеттик башкаруу жана коргоо; милдеттүү социалдык камсыздоо 1 348.2 1 324.8 1 506 1 547.9 1 743.5
Билим берүү 1 622.6 2 078 2 224.8 2 201.3 2 473
Саламаттыкты сактоо жана калкты социалдык жактан тейлөө 703.8 711 776.7 808.7 849.6
Искусство, көңүл ачуу жана эс алуу 78.5 87.5 85.9 87.7 96.5
Башка тейлөө ишмердиги 77.3 109.6 117.5 71.9 126.7
Финансылык ортомчулуктун кыйыр ыкма менен эсептелген тейлөөлөрү (ФОКЫЭ) -452.4 -457.8 -554.8 -648.3 -727.2
Продуктулардын таза салыктары 521.3 747.8 992 994.1 803
Лицензия Creative Commons

Кыргыз Республикасынын Улуттук статистикалык комитети тарабынан түзүлгөн ачык маалыматтар, Дүйнөлүк 4.0 Creative Commons «Attribution-NonCommercial-ShareAlike» лицензиясы («Атрибуция — Коммерциялык эмес колдонуу — Ошол эле шарттарда») шарттарында басылып чыгат..

КР УСКнын расмий www.stat.kg сайтындагы маалыматтардан негизделди..