Бишкек ш.

  2015 2016 2017 2018 2019  
Регионалдык дүң продукт 158 634.5 180 879.7 200 905.8 230 006.8 247 179.9
Айыл чарбасы, токой чарбасы жана балык уулоочулук 226.7 274.4 268.1 336.2 379.2
Пайдалуу кендерди казуу 38.9 27.6 39.4 25.2 4.9
Иштетүү өндүрүшү (иштетүү өнөр жайы) 7 321.9 8 156.7 12 298.7 14 004.3 11 315.6
Электр энергия, газ, буу жана кондицияланган аба менен камсыздоо (жабдуу) 173 702.8 530.7 1 730.3 2 641.4
Суу менен камсыздоо, тазалоо, калдыктарды иштетүү жана кайра пайдалануучу чийки затты алуу 449.4 600.1 763.2 1 390.5 602.2
Курулуш 11 464.4 16 242.3 18 865.7 21 752.7 24 483.3
Дүң жана чекене соода; автомобиль жана мотоциклдерди оңдоо 30 313.3 32 138.2 35 217 38 264 41 430.7
Транспорт ишмердиги жана жүктөрдү сактоо 10 472.4 11 577.9 12 601 13 603.7 17 568.1
Мейманканалар менен ресторандардын ишмердиги 4 114.1 4 437.3 4 469.5 4 704.1 5 115.4
Маалымат жана байланыш 17 146.1 15 233.5 14 978.8 13 668.3 15 114.5
Финансылык ортомчулук жана камсыздандыруу 9 200.1 8 999.2 10 731.4 13 054.8 15 183
Кыймылсыз мүлк операциялары 6 892.9 7 366.6 8 365.1 8 199.9 11 247.6
Кесиптик, илимий жана техникалык ишмердик 3 676.2 4 491.6 4 873.6 6 599.4 5 417.9
Административдик жана көмөкчү ишмердик 1 101 1 329.2 1 418 1 691.4 2 116.4
Мамлекеттик башкаруу жана коргоо; милдеттүү социалдык камсыздоо 10 898 12 777.4 16 315.6 18 610.9 19 992
Билим берүү 6 321.1 7 766.4 8 522.3 8 909.4 10 070.2
Саламаттыкты сактоо жана калкты социалдык жактан тейлөө 4 188.9 4 494.7 4 586.4 4 759.4 5 298.1
Искусство, көңүл ачуу жана эс алуу 900 996.7 1 031.6 1 213.2 1 306.4
Башка тейлөө ишмердиги 2 941.3 3 152.9 3 383.1 3 379.1 3 352.6
Финансылык ортомчулуктун кыйыр ыкма менен эсептелген тейлөөлөрү (ФОКЫЭ) -7 706.6 -7 126.1 -8 794.4 -10 359.1 -12 505.3
Продуктулардын таза салыктары 38 501.4 47 240.3 50 441 64 469.1 67 045.7
Лицензия Creative Commons

Кыргыз Республикасынын Улуттук статистикалык комитети тарабынан түзүлгөн ачык маалыматтар, Дүйнөлүк 4.0 Creative Commons «Attribution-NonCommercial-ShareAlike» лицензиясы («Атрибуция — Коммерциялык эмес колдонуу — Ошол эле шарттарда») шарттарында басылып чыгат..

КР УСКнын расмий www.stat.kg сайтындагы маалыматтардан негизделди..