Экономикалык ишмердиктин түрү (ЭИМКнын -версиясы) боюнча (мурунку жылга карата пайыз менен)

  2015 2016 2017 2018 2019  
Өнөр жай - бардыгы 95.6 104.9 111.5 105.4 106.9
Пайдалуу кендерди казуу 163.8 120.1 178.4 108.1 118.4
Таш көмүр жана күрөң көмүр (лигнит) казуу 101.3 93.4 100.5 122 106.9
Таш көмүр жана күрөң көмүр (лигнит) казуу
Чийки мунайзатты жана жаратылыш газын казуу 128.8 128.8 120.1 117.5 117
Чийки мунайзатты жана жаратылыш газын казуу
Металл рудасын казуу 475.5 227.1 382.6 91.3 128.5
Башка пайдалуу кендерди казуу 116 71.8 111.9 92.9 108.9
Иштетүү өндүрүшү 92.2 105.4 107.6 105 108.3
Тамак-аш азыктарын (суусундуктарды кошкондо) жана тамеки өндүрүү 93.3 112.1 112.3 104.7 103.9
Текстиль өндүрүшү; кийим жана бут кийим, булгаары жана башка булгаарыдан жасалган буюмдарды өндүрүү 88.7 77.8 111.4 115.8 118.2
Жыгач жана кагаз буюмдар өндүрүшү; басмакана ишмердиги 103.6 102.5 99.6 111 67.3
Кокс жана тазаланган мунайзат продуктуларын өндүрүү 173.5 144.4 125.9 108.9 60
Химиялык продукцияларды өндүрүү 63.6 60.4 106.7 91.5 96.2
Фармацевтикалык продукцияларды өндүрүү 136.2 98.8 125.6 76.7 97.8
Резина жана пластмасса буюмдар, башка металл эмес минералдык продуктуларды өндүрүү 88.9 92.3 120.8 111.3 106.7
Машина жана жабдуулардан башка негизги металлдар жана даяр металл буюмдарды өндүрүү 91.5 105.8 103.7 104.2 111.8
Компьютер, электрондук жана оптикалык жабдууларды ¼нд³р³³ 183.9 34.3 34.5 144.9 124.1
Электр жабдууларын өндүрүү 91.2 91 87.7 102.3 98
Башка топтошууларга киргизилбеген машина жана жабдууларды өндүрүү 74.1 93.1 117.9 63.5 93.2
Транспорт каражаттарын өндүрүү 70.5 108.8 135.6 81.9 272.3
Башка өндүрүштөр, машина жана жабдууларды орнотуу жана оңдоо 107.2 94.8 116.5 107.3 115
Электр энергия, газ, буу жана кондицияланган аба менен камсыздоо (жабдуу) 97.2 96.5 110.1 105 96.6
Электр энергия, газ, буу жана кондицияланган аба менен камсыздоо (жабдуу)
Суу менен жабдуу, тазалоо, калдыктарды иштетүү жана кайра пайдалануучу чийки затты алуу 103.5 106.9 106.6 127.7 97.2
Суу менен жабдуу, тазалоо, калдыктарды иштетүү жана кайра пайдалануучу чийки затты алуу
Лицензия Creative Commons

Кыргыз Республикасынын Улуттук статистикалык комитети тарабынан түзүлгөн ачык маалыматтар, Дүйнөлүк 4.0 Creative Commons «Attribution-NonCommercial-ShareAlike» лицензиясы («Атрибуция — Коммерциялык эмес колдонуу — Ошол эле шарттарда») шарттарында басылып чыгат..

КР УСКнын расмий www.stat.kg сайтындагы маалыматтардан негизделди..