Экономикалык ишмердиктин түрү (ЭИМКнын -версиясы) боюнча (мурунку жылга карата пайыз менен)

  2014 2015 2016 2017 2018  
Өнөр жай - бардыгы 98.4 95.6 104.9 111.5 105.4
Пайдалуу кендерди казуу 99.5 163.8 120.1 178.4 108.1
Таш көмүр жана күрөң көмүр (лигнит) казуу
Таш көмүр жана күрөң көмүр (лигнит) казуу 124.8 101.3 93.4 100.5 122
Чийки мунайзатты жана жаратылыш газын казуу
Чийки мунайзатты жана жаратылыш газын казуу 98.8 128.8 128.8 120.1 117.5
69.3 475.5 227.1 382.6 91.3
Башка пайдалуу кендерди казуу 93 116 71.8 111.9 92.9
Иштетүү өндүрүшү 97 92.2 105.4 107.6 105
Тамак-аш азыктарын (суусундуктарды кошкондо) жана тамеки өндүрүү 103.9 93.3 112.1 112.3 104.7
Текстиль өндүрүшү; кийим жана бут кийим, булгаары жана башка булгаарыдан жасалган буюмдарды өндүрүү 82.6 88.7 77.8 111.4 115.8
Жыгач жана кагаз буюмдар өндүрүшү; басмакана ишмердиги 92.7 103.6 102.5 99.6 111
Кокс жана тазаланган мунайзат продуктуларын өндүрүү 229.6 173.5 144.4 125.9 108.9
Химиялык продукцияларды өндүрүү 95.6 63.6 60.4 106.7 91.5
Фармацевтикалык продукцияларды өндүрүү 128.3 136.2 98.8 125.6 76.7
Резина жана пластмасса буюмдар, башка металл эмес минералдык продуктуларды өндүрүү 106.2 88.9 92.3 120.8 111.3
Машина жана жабдуулардан башка негизги металлдар жана даяр металл буюмдарды өндүрүү 93.6 91.5 105.8 103.7 104.2
79 183.9 34.3 34.5 144.9
Электр жабдууларын өндүрүү 100.5 91.2 91 87.7 102.3
Башка топтошууларга киргизилбеген машина жана жабдууларды өндүрүү 77.5 74.1 93.1 117.9 63.5
Транспорт каражаттарын өндүрүү 82.6 70.5 108.8 135.6 81.9
Электр энергия, газ, буу жана кондицияланган аба менен камсыздоо (жабдуу)
Башка өндүрүштөр, машина жана жабдууларды орнотуу жана оңдоо 99.6 107.2 94.8 116.5 107.3
Суу менен жабдуу, тазалоо, калдыктарды иштетүү жана кайра пайдалануучу чийки затты алуу
Электр энергия, газ, буу жана кондицияланган аба менен камсыздоо (жабдуу) 107.8 97.2 96.5 110.1 105
Суу менен жабдуу, тазалоо, калдыктарды иштетүү жана кайра пайдалануучу чийки затты алуу 107.1 103.5 106.9 106.6 127.7
Лицензия Creative Commons

Кыргыз Республикасынын Улуттук статистикалык комитети тарабынан түзүлгөн ачык маалыматтар, Дүйнөлүк 4.0 Creative Commons «Attribution-NonCommercial-ShareAlike» лицензиясы («Атрибуция — Коммерциялык эмес колдонуу — Ошол эле шарттарда») шарттарында басылып чыгат..

КР УСКнын расмий www.stat.kg сайтындагы маалыматтардан негизделди..