Экономикалык ишмердиктин түрлөрү боюнча эмгек акы (сом)

  2014 2015 2016 2017 2018  
Бардыгы 12 285 13 483 14 847 15 670 16 218
Айыл-чарбасы, токой чарбасы жана балык уулоочулук 6 044 8 331 9 010 9 643 10 461
Пайдалуу кендерди казуу 15 134 20 225 25 265 24 254 28 670
Иштетүү өндүрүшү (иштетүү өнөр жайы) 18 577 19 340 21 162 24 026 16 189.2
Электр энергия, газ, буу жана кондицияланган аба менен камсыздоо (жабдуу) 20 571.6 23 537 27 094 29 528 30 995.1
Суу менен жабдуу, тазалоо, калдыктарды иштетүү жана кайра пайдалануучу чийки затты алуу 9 329.8 10 833 11 478 11 802 13 607.4
Курулуш 10 007 11 959 12 384 13 156 17 079.2
Дун жана чекене соода; автомобилдерди жана мотоциклдерди оңдоо 12 361 12 648 13 150 13 958 17 149.3
Транспорт ишмердиги жана жүктөрдү сактоо 16 133 18 143 19 862 22 617 24 923.5
Мейманканалардын жана ресторандардын ишмердиги 8 813.1 9 553 10 265 11 138 13 393.7
Маалымат жана байланыш 21 862 24 678 26 204 28 160 32 260.4
Финансылык ортомчулук жана камсыздандыруу 27 066 26 903 30 157 33 038 36 209
Кыймылсыз мүлк операциялары 7 938 9 703 10 000 10 086 14 140.3
Кесиптик, илимий жана техникалык ишмердик 15 022 17 582 18 197 20 690 20 752.1
Административтик жана көмөкчү ишмердик 10 246 11 078 12 263 11 954 13 601.9
Мамлекеттик башкаруу жана коргоо; милдеттүү социалдык камсыздоо 15 525.5 16 385 17 297 18 183 20 032.3
Билим берүү 8 204.3 9 233 10 862 11 095 11 378.9
Саламаттыкты сактоо жана калкты социалдык жактан тейлөө 9 244 9 381 9 728 9 947 10 198
Искусство, көңүл ачуу жана эс алуу 9 182 9 741 9 042 8 439 8 702.4
Башка тейлөө ишмердиги 9 810 12 178 14 823 15 454 17 200.4
Лицензия Creative Commons

Кыргыз Республикасынын Улуттук статистикалык комитети тарабынан түзүлгөн ачык маалыматтар, Дүйнөлүк 4.0 Creative Commons «Attribution-NonCommercial-ShareAlike» лицензиясы («Атрибуция — Коммерциялык эмес колдонуу — Ошол эле шарттарда») шарттарында басылып чыгат..

КР УСКнын расмий www.stat.kg сайтындагы маалыматтардан негизделди..