Экономикалык ишмердиктин түрлөрү боюнча эмгек акы (сом)

  2016 2017 2018 2019 2020  
Бардыгы 14 847 15 670 16 427 17 232 18 940
Айыл-чарбасы, токой чарбасы жана балык уулоочулук 9 010 9 643 10 084 10 186 10 479.4
Пайдалуу кендерди казуу 25 265 24 254 26 046 29 769 32 688.2
Иштетүү өндүрүшү (иштетүү өнөр жайы) 21 162 24 026 24 253 25 697 31 220.9
Электр энергия, газ, буу жана кондицияланган аба менен камсыздоо (жабдуу) 27 094 29 528 30 819 31 452 31 297.3
Суу менен жабдуу, тазалоо, калдыктарды иштетүү жана кайра пайдалануучу чийки затты алуу 11 478 11 802 12 367 12 824 14 780.9
Курулуш 12 384 13 156 14 549 14 853 15 748
Дун жана чекене соода; автомобилдерди жана мотоциклдерди оңдоо 13 150 13 958 14 417 14 109 14 925.6
Транспорт ишмердиги жана жүктөрдү сактоо 19 862 22 617 23 037 23 141 21 060.1
Мейманканалардын жана ресторандардын ишмердиги 10 265 11 138 12 003 12 577 12 862.5
Маалымат жана байланыш 26 204 28 160 30 707 29 713 35 114
Финансылык ортомчулук жана камсыздандыруу 30 157 33 038 34 019 35 637 35 343
Кыймылсыз мүлк операциялары 10 000 10 086 11 337 12 038 11 407.5
Кесиптик, илимий жана техникалык ишмердик 18 197 20 690 21 760 23 566 24 016.9
Административтик жана көмөкчү ишмердик 12 263 11 954 12 410 11 973 14 774.2
Мамлекеттик башкаруу жана коргоо; милдеттүү социалдык камсыздоо 17 297 18 183 19 880 20 750 22 879.4
Билим берүү 10 862 11 095 11 369 12 412 14 764.3
Саламаттыкты сактоо жана калкты социалдык жактан тейлөө 9 728 9 947 10 313 10 809 10 936.8
Искусство, көңүл ачуу жана эс алуу 9 042 8 439 8 616 8 982 9 383.5
Башка тейлөө ишмердиги 14 823 15 454 15 303 16 266 18 927.2
Лицензия Creative Commons

Кыргыз Республикасынын Улуттук статистикалык комитети тарабынан түзүлгөн ачык маалыматтар, Дүйнөлүк 4.0 Creative Commons «Attribution-NonCommercial-ShareAlike» лицензиясы («Атрибуция — Коммерциялык эмес колдонуу — Ошол эле шарттарда») шарттарында басылып чыгат..

КР УСКнын расмий www.stat.kg сайтындагы маалыматтардан негизделди..