КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН РЕГИОНДОРУНУН СОЦИАЛДЫК-ЭКОНОМИКАЛЫК ӨНҮГҮҮСҮ

 КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН РЕГИОНДОРУНУН СОЦИАЛДЫК-ЭКОНОМИКАЛЫК ӨНҮГҮҮСҮ

Мезгилдүүлүк: Кварталдык

Басылмалардын чыгуу мөөнөттөрү: 2021

Жыйнак 2019-2020-жж. региондордун негизги экономикалык жана социалдык көрсөткүчтөрүн, инфраструктурасын, инвестициялык жана финансылык ишмердүүлүгүн мүнөздөөчү маалыматтарды камтыйт.


Скачать публикацию

Басылмалардын архиви