Кыргыз Республикасы боюнча товарларга жана кызмат көрсөтүүлөргө керектөө бааларынын индекси статистикалык бюллетени

Кыргыз Республикасы боюнча товарларга жана кызмат көрсөтүүлөргө керектөө бааларынын индекси статистикалык бюллетени

Мезгилдүүлүк: Айлык

Басылмалардын чыгуу мөөнөттөрү: Отчёттук мезгилден кийинки 12-күнү

Кыргыз Республикасы боюнча товарларга жана кызмат көрсөтүүлөргө керектөө бааларынын индекси статистикалык бюллетени


Скачать публикацию

Басылмалардын архиви