Айыл чарба өсүмдүктөрүнүн чаап-жыйноонун темпи бир кыйла жогорулаган

Publications: 10.08.2022


Республикада негизги айыл чарба өсүмдүктөрүн оруп-жыйноо темпи жогорулаган. Үстүбүздөгү жылдын 23-июлуна карата абалы боюнча 243 миң гектардан дан өсүмдүктөрү (дан буурчак өсүмдүктөрү, күрүч жана гречка кошулган жок) жыйналды, бул өткөн жылдын ушул мезгилине караганда 5,4 пайызга көп, жана 641 миң тоннадан ашык же 2,3 эсе  көп дан бастырылды.  

23-июлуна карата айыл чарба өсүмдүктөрүн түшүмүн жыйналышы

 

Иш жүзүндө

Өткөн жылдын тийиштүү күнүнө карата

 

2021

2022

+, -

пайыз менен

Жыйналган дан өсүмдүктөрү (дан буурчак өсүмдүктөрү , күрүч жана гречиханы кошпогондо), миң га

230,7

243,1

12,4

105,4

Бастырылган дан - бардыгы (алгачкы кабыл алынган салмакта), миң т

284,8

641,2

356,4

225,1

1 гектардан, ц

12,3

26,4

14,1

214,6

Бастырылган буудай (алгачкы кабыл алынган салмакта), миң т

169,3

340,2

170,9

201,0

Бастырылган арпа (алгачкы кабыл алынган салмакта), миң т

115,1

300,3

185,2

260,8

Казылган картошка аянты, миң га

8,5

9,1

0,6

106,9

Жыйналган картошка, миң т

134,9

145,6

10,7

107,9

Жыйналган жашылча  өсүмдүктөрү , миң т

280,3

277,4

- 2,9

98,9

Жыйналган бакча өсүмдүктөрү , миң т

105,0

106,0

1,0

101,0

Жыйналган мөмө-жемиш өсүмдүктөрү миң т

40,4

48,3

7,9

119,6

Өткөн жылдын ушул күнү менен салыштырмалуу  арпанын дүң  жыйымы (2,6 эсе),  буудай (2 эсе), мөмө-жемиштер (дээрлик 20 пайызга) жакын жана картөшкө (8 пайызга)  өскөн.

______________________________________

Айыл чарба статистикасы бөлүмү     | e-mail: gmursabekova@stat.kg; | тел. + 996 (312) 66-40-43

Статистикалык маалыматтарды жалпыга маалымдоо каражаттарында жана илимий эмгектерде пайдаланган учурда маалымат тармактарына, кагазда, магниттик жана башка алып жүрүүчүлөрдө таратканда пайдалануучулар алардын булагын көрсөтүүгө милдеттүү. (Расмий статистика жөнүндө Мыйзамдын 30-беренеси).

 


Last updating: 10.08.2022, 17:34