«Кыргыз Республикасынын ишканаларынын финансысы - 2018-2022» статистикалык басылмасы басууга даярдалды

Publications: 28.09.2023


Басылма 2018-2022-жылдардагы экономиканын реалдуу жана финансы секторлорунун ишканаларынын ишмердигинин финансылык көрсөткүчтөрүнүн талдоосун камтыйт. Тиркемелерде экономикалык ишмердиктин түрлөрү жана аймактар боюнча жылдык динамика менен статистикалык таблиицалар келтирилген.

Басылмада экономиканын ишканаларынын жана тармактарынын, финансылык-кредиттик тутумунун финансылык абалын, камсыздандыруу компанияларынын жана инвестициялык фонддордун ишмердигин мүнөздөгөн статистикалык маалыматтарга кыскача методологиялык түшүндүрмөлөр келтирилди.

Жыйнактын электрондук версиясы колдонуучулар үчүн Улутстаткомдун расмий (www.stat.kg) сайтынын «Басылмалар» бөлүмүндө жеткиликтүү: https://www.stat.kg/ru/publications/sbornik-finansy-predpriyatij-kyrgyzskoj-respubliki/

_________________________________________________________________________________________________

Финансы статистикасы бөлүмү       |        e-mail: m.abdukadirova@stat.kg     |      тел. + 996 (312) 626073; 625591

Пайдалануучулар расмий статистиканын маалыматтарын жана тиешелүү метамаалыматтарды пайдаланууда алардын булагына шилтеме берүүгө милдеттүү ("Расмий статистика жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 30-беренеси).


Last updating: 28.09.2023, 09:48