“Кыргыз Республикасындагы инвестициялар - 2016-2020” статистикалык басылмасы басууга даярдалды

Publications: 22.09.2021


«Кыргыз Республикасындагы инвестициялар - 2016-2020» басылмасы 2020-ж. мурунку жылдарга салыштырмалуу республикадагы инвестициялык жана курулуштук ишмердиктин түзүлгөн тенденцияларынын кыскача баянын камтыйт.

Басылма жалпы республика боюнча жана аймактардын бөлүктөрүндөгү инвестициялар жана курулуш боюнча кеңири статистикалык маалыматтарды камтыган тиркемелер менен толтурулган. Толугураак “Басылма” бөлүмүнөн караңыздар.

Жыйнактын электрондук версиясын Улутстаткомдун расмий сайтынан (www.stat.kg) “Басылмалар” бөлүмүнөн таанышсаңыз болот.

____________________________

Инвестиция статистикасы бөлүмү   |e-mail:birukova@stat.kg;|тел. + 996 (312) 324642

Пайдалануучулар расмий статистиканын маалыматтарын жана  тиешелүү метамаалыматтарды пайдаланууда алардын булагына шилтеме берүүгө  милдеттүү («Расмий статистика жөнүндө» Мыйзамдын 30-беренеси).


Last updating: 22.09.2021, 10:18