2020-жылдын ноябрында ЕАЭБ мамлекеттеринин борборлорунда социалдык-маанилүү тамак-аш азыктарынын чекене баалары

Publications: 23.12.2020


Расмий маалыматтар боюнча, 2020-жылдын ноябрындагы ЕАЭБ мамлекеттеринин калган борборлору менен салыштырганда негизги тамак-аш азыктарынын максималдуу орточо керектөө баалары Москва шаарында катталды.

Таблица: 2020-жылдын ноябрында Евразия экономикалык биримдигине (ЕАЭБ) мүчө-мамлекеттеринин борбор шаарларында негизги тамак-аш азыктарынын орточо керектөө баалары

(килограмм үчүн АКШ доллары1)

 

Бишкек ш.

Нур-Султан ш.

Москва ш. 2

Минск ш. 2

Уйдун эти

5,07

5,18

5,82

3,98

Койдун эти

4,58

6,10

7,22

-

Ак (каймак) май

3,75

6,77

11,43

6,67

Пастеризацияланган сүт, литр

0,65

0,70

0,98

0,60

Жумуртка, ондук

0,94

0,92

1,03

0,95

Биринчи сорттогу буудай уну

0,48

0,61

0,64

0,50

Биринчи сорттогу ундан жасалган нан

0,55

0,38

0,88

0,51

Картошка

0,32

0,29

0,36

0,33

1 Мамлекеттердин Улуттук банктарынын курсу боюнча.

2 Буудай унунун орточо керектөө баалары.

(-) - Өкүл - товардын жоктугу.

2020-жылдын ноябрында ЕАЭБ өлкөлөрүнүн борборлорунун ичинен картошкага болгон максималдуу орточо чекене баа (1 килограмм үчүн 0,36 АКШ доллары) Москва шаарында, ал эми минималдуу чекене баа (1 килограмм үчүн 0,29 АКШ доллары) - Нур-Султан шаарында белгиленген. Ушул эле мезгилде уй этинин (1 килограмм үчүн 3,98 АКШ доллары) жана пастеризацияланган сүттүн  (1 литр үчүн 0,60 АКШ доллары) эң төмөн баалар  Минск шаарында байкалды. Ак (каймак) майга (1 килограмм үчүн 3,75 АКШ доллары), биринчи сорттогу унга (1 килограмм үчүн 0,48 АКШ доллары) жана кой этинин (1 килограмм үчүн 4,58 АКШ доллары) минималдуу баалар  Бишкек шаарында катталган.

График: 2020-жылдын ноябрында Евразия экономикалык биримдигине (ЕАЭБ) мүчө-мамлекеттеринин борборлорунда айрым тамак-аш азыктарынын максималдуу жана минималдуу орточо баалары

(килограмм үчүн АКШ доллары)

2020-жылдын ноябрында орточо чекене бааларынын деңгээли Бишкек шаарында пастеризацияланган сүткө Минск шаарында - 7,7 пайызга, уй этине - 21,5 пайызга, ал эми биринчи сорттогу ундан жасалган нанга Нур-Султан шаарында - 30,9 пайызга, Минск шаарында - 7,3 пайызга байкалган баалардан жогору болуп түзүлдү. Муну менен бирге, 2020-жылдын ноябрында жумурткага болгон орточо керектөө баалар Бишкек шаарында Нур-Султан шаарындагы баалардын деңгээлинен 2,1 пайызга ашты.

Таблица: 2020-жылдын ноябрында Евразия экономикалык биримдигине (ЕАЭБ) мамлекеттеринин борбор шаарларындагы орточо айлык эмгек акынын сатып алуучулук жөндөмдүүлүгү жана баалардын катышы

 

Бишкек ш.

Нур-Султан ш.

Москва ш.

Минск ш.

Бишкек ш. = 100, пайыз менен

 

Уйдун эти

100

102,2

114,8

78,5

Койдун эти

100

133,2

157,6

-

Ак (каймак) май

100

180,5

304,8

177,9

Пастеризацияланган сүт, литр

100

107,7

150,8

92,3

Жумуртка, ондук

100

97,9

109,6

101,1

Биринчи сорттогу буудай уну

100

127,1

133,3

104,2

Биринчи сорттогу ундан жасалган нан

100

69,1

160,0

92,7

Картошка

100

90,6

112,5

103,1

АКШ доллары менен1

Орточо айлык эмгек акы2

295,0

669,9

1 167,9

699,1

Орточо айлык эмгек акынын сатып алуучулук жөндөмдүүлүгү кг менен

Уйдун эти

55,5

132,0

210,8

175,7

Койдун эти

61,5

112,0

170,0

-

Ак (каймак) май

75,1

101,0

107,4

104,9

Пастеризацияланган сүт, литр

431,5

972,6

1 247,6

1 172,8

Жумуртка, ондук

300,3

745,0

1 187,9

734,2

Биринчи сорттогу буудай уну

593,2

1 127,7

1 922,0

1 411,0

Биринчи сорттогу ундан жасалган нан

516,6

1 822,8

1 391,1

1 368,3

Картошка

886,4

2 337,3

3 445,5

2 124,8

1 Мамлекеттердин Улуттук банктарынын курсу боюнча.

2 2020-ж октябрындагы - Бишкек ш. жана Минск ш. боюнча, 2020-ж. сентябрындагы - Москва ш. боюнча,
2020-ж. 3-кварталындагы - Нур-Султан ш. боюнча айлык орточо эмгек акы.

Евразия экономикалык биримдигине (ЕАЭБ) мамлекеттердин айрым борбор шаарларында орточо айлык эмгек акынын сатып алуучулук жөндөмдүүлүгүнүн2 салыштырма талдоосу көрсөтүп тургандай 2020-жылдын ноябрында Бишкек шаарында бардык тамак-аш азыктары боюнча анын көрсөткүчтөр башка борборлор-калаардын деңгээлдеринен артта калган, бул Бишкек шаарында орточо айлык эмгек акынын өлчөмүнүн төмөндүгү менен шартталган. Мисалы, орточо эмгек акыга Бишкектен 900 килограмм картошка сатып алса болот, ал эми Москвада - 3,5 тонна картошка келет. Нур-Султан шаарында бир айлык эмгек акыга миң килограммдан ашык, ал эми Бишкек шаарында - 600 килограмм биринчи сорттогу унду сатып алса болот.

 

Маалымат үчүн: Эмгек акынын сатып алуучулук жөндөмдүүлүгү орточо эмгек айлык акыны (улуттук валютада) 1 килограмм тийиштүү товардын орточо баасына бөлүү менен аныкталат.

 

______________________________________________________________________________________________________

Баалар статистикасы бөлүмү                                |e-mail: ceny@stat.kg;                              |тел. + 996 (312)  625825; 324705

Пайдалануучулар расмий статистиканын маалыматтарын жана тиешелүү метамаалыматтарды пайдаланууда алардын булагына шилтеме берүүгө милдеттүү ("Расмий статистика жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 30-беренеси).


Last updating: 23.12.2020, 15:07