ЕАЭБ өлкөлөрүнүн керектөө секторунда инфляциянын эң жогорку деңгээли Кыргыз Республикасында белгиленген

Publications: 15.09.2021


2021-жылдын августунда мурунку айга салыштырмалуу ЕАЭБге мүчө өлкөлөрдө керектөө бааларынын жана тарифтердин өсүшү байкалган, алар Кыргыз Республикасын кошпогондо, мында алардын 0,7 пайызга төмөндөшү катталган.

ЕЭАБ мүчө-мамлекеттери боюнча керектөө секторундагы инфляциянын деңгээли
(пайыз менен, өсүүсү +, төмөндөшү -)

 

Август
июлга карата

Август
мурунку жылдын декабрына карата

Январь-августундагы өсүүнүн орточо айлык темптери (төмөндөшү)

2020

2021

2020

2021

2020

2021

Армения

-0,1

0,4

-1,2

3,7

-0,1

0,5

Беларусь

0,2

0,2

3,8

6,1

0,5

0,7

Казакстан

0,1

0,5

4,6

5,8

0,5

0,7

Кыргызстан

-0,2

-0,7

2,2

6,2

0,3

0,8

Россия

0,0

0,2

3,0

4,7

0,4

0,6

* Улуттук статистика кызматтарынын маалыматтары боюнча.

Муну менен бирге, 2021-жылдын августунда 2020-жылдын декабрына салыштырмалуу, Кыргыз Республикасынын экономика керектөө секторунда инфляциянын эң жогорку деңгээли (6,2 пайыз) белгиленген, бул азык-түлүк товарларына баанын (7,6 пайызга) өсүшүнө байланыштуу.

Азык-түлүк эмес товарларга болгон баалардын максималдуу өсүүсү  (7,4 пайызга) жана кызмат көрсөт³³лөргө  (5,3 пайызга) Беларусь Республикасында катталган.

2021-жылдын августундагы ЕАЭБ мүчө-мамлекеттериндеги керектөө секторундагы товарлардын жана
кызмат к
өрсөтүүлөрдүн топтору боюнча инфляциянын деңгээли
(пайыз менен, өсүүсү +, төмөндөшү -)

 

Бардык товарлар жана кызмат көрсөтүүлөр

анын ичинде:

азык-түлүк

товарлар1

азык-түлүк эмес товарлар

кызмат көрсөтүүлөр

         
 

Мурунку айга карата

Армения

0,4

0,6

0,4

0,1

Беларусь

0,2

-0,1

0,7

0,1

Казахстан

0,5

0,1

0,6

0,8

Кыргызстан

-0,7

-2,2

0,6

0,8

Россия

0,2

-0,5

0,8

0,3

 

Мурунку жылдын декабрына карата

Армения

3,7

4,9

5,2

1,2

Беларусь

6,1

5,6

7,4

5,3

Казахстан

5,8

7,5

5,2

4,4

Кыргызстан

6,2

7,6

5,3

2,3

Россия

4,7

4,8

5,6

3,9

         

* Улуттук статистика кызматынын маалыматы боюнча.

1 Алкоголдук ичимдиктерди жана тамекилерди кошкондо. ________________________________________________________________________

Баалар статистикасы бөлүмү               |e-mail: ceny@stat.kg;            |тел. + 996 (312)  625825; 324705

Пайдалануучулар расмий статистиканын маалыматтарын жана тиешелүү метамаалыматтарды пайдаланууда алардын булагына шилтеме көрсөтүүгө милдеттүү ("Расмий статистика жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 30-беренеси).


Last updating: 20.09.2021, 09:54