2017-жылдын жашоо минимуму 4900,79 сомду түздү

Publications: 12.01.2018


2017-жылдын жашоо минимуму 4900,79 сомду түздү

2017-жылдын жашоо минимумунун чоңдугу калктын адам башына алганда орточо эсеп менен  4900,79 сомду түздү.

 

Үй чарба статистикасы

бөлүмү                  

|   e-mail:gsamohleb@stat.kg;    |  тел. + 996 (312)  324655

 

 

 

Статистикалык маалыматтарды жалпыга маалымдоо каражаттарында жана илимий эмгектерде пайдаланууда, маалыматтык тарамдарда кагаз түрүндө, магниттик жана башка алып жүрүүчүлөрдө жайылтууда колдонуучу маалыматтын булагына шилтеме берүүгө милдеттүү (КРнын “Мамлекеттик статистика жөнүндө” Мыйзамынын 17-беренеси).


Last updating: 12.01.2018, 16:35