Айыл чарба өсүмдүктөрүнүн жазгы дан эгиндин себилиши 2019-жылы себилген жазгы дан эгиндин жалпы аянтынын 101,1 пайызын түздү

Publications: 09.06.2020


Үстүбүздөгү жылдын 22-майына карата жалпы республика боюнча жазгы өсүмдүктөр 689,5 миң гектарга себилди, бул 2019-ж. себилген жазгы өсүмдүктөрдүн жалпы аянтынын 101,1 пайызын түздү.

2020-жылдын 22-майына карата жаздык өсүмдүктөрдүн себилген аянты

 

Себилди бардыгы,
миң гектар

2020
2019
карата

2020

Жыйын-тыкка
карата
пайыз
менен

2020 2019 себилген жазгы өсүмдүктөрдүн аянтына карата пайыз менен

2019

2020

%

+, -

 Бардыгы

679,3

689,5

101,5

10,2

100,0

101,1

Жаздык буудай

111,7

120,1

107,6

8,4

17,4

105,6

Жаздык арпа

188,8

202,4

107,2

13,5

29,4

106,0

Дандык жүгөрү

95,8

95,6

99,8

-0,3

13,9

99,4

Дан буурчак

56,7

59,2

104,3

2,5

8,6

97,4

Башка дан эгиндери

1,3

1,0

77,1

-0,3

0,1

87,2

Картошка

57,1

53,3

93,4

-3,8

7,7

100,6

Жашылча

36,6

36,9

100,8

0,3

5,4

110,6

Кант кызылчасы

14,0

8,1

57,6

-5,9

1,2

57,0

Пахта

24,4

20,1

82,4

-4,9

2,9

82,5

Май өсүмдүктөрү

25,2

18,8

74,5

-6,5

2,7

74,9

Көп жылдык чөптөр

35,7

39,5

110,7

3,8

5,7

121,5

Башка  өсүмдүктөр

32,0

34,5

107,8

2,5

5,0

100,0

 

 

Өткөн жылдын отчеттук күнүнө карата себилген аянттын үлүшү менен жазгы буудайды себүү 107,6 пайызды, жазгы арпа - 107,2 пайызды, көп жылдык жазгы чөптөр 110,7 пайызды түзгөн.

Жазгы талаа иштеринин эң ири аянттары дан эгиндери (арпа - 29,4 пайыз, буудай - 17,4 пайыз, дан үчүн жүгөрү - 13,9 пайыз), картошка - 7,7 пайыз жана көп жылдык чөптөр - 5,7 пайыз

2020-жылдын 22-майына карата жазгы өсүмдүктөрдүн аймактар боюнча себилиши

 

Себилди бардыгы,
миң гектар

2020
2019
карата

2020

Жыйын-тыкка
карата
пайыз
менен

2020 2019 себилген жазгы өсүмдүктөрдүн аятына карата пайыз менен

2019

2020

%

+, -

Кыргыз Республикасы

679,3

689,5

101,5

10,2

100,0

101,1

Баткен облусу

43,3

47,3

109,1

4

6,9

111,9

Жалал-Абад облусу

98,5

95,6

97,0

-2,9

13,9

101,2

Ысык-Көл облусу

102,1

101,6

99,4

-0,5

14,7

98,7

Нарын облусу

25,3

36,6

144,4

11,2

5,3

109,6

Ош облусу

107,9

109,6

101,5

1,7

15,9

100,5

Талас облусу

74,8

77,8

104,1

3,0

11,3

97,2

Чүй облусу

224,8

      218,6

97,3

-6,2

31,7

100,5

Бишкек ш.

0,2

          0,2

100,0

-

0,0

112,2

Ош шаары

2,21

       2,26

101,9

0,05

0,3

101,9

 

Былтыркы жылдын ушул күнүнө салыштырмалуу жалпысынан республика боюнча жазгы талаа иштери 1,5 пайызга өскөң, анын ичинде Нарын облусунун чарбаларында - 44,4 пайызга, Баткенде - 9,1 пайызга, Таласта - 4,1 жана Ошто - 1,5 пайызга өстү.

Жазгы талаа иштеринин жалпы республика боюнча эң көп үлүшү Чүй облусунун чарбаларына туура келет - 31,7 пайыз, Ош - 15,9 пайыз, Ысык-Көл - 14,7 пайыз жана Жалал-Абад - 13,9 пайыз.

2020-жылдын 22-майына карата жазгы буудайдын аймактар боюнча себилиши

 

Себилди бардыгы,
миң гектар

2020
2019
карата

2020

Жыйын-тыкка
карата
пайыз
менен

2020 2019 себилген жазгы өсүмдүктөрдүн аятына карата пайыз менен

2019

2020

%

+, -

Кыргыз Республикасы

111,7

120,1

107,6

8,5

   100,0

105,6

Баткен облусу

7,1

7,9

110,8

0,8

6,6

107,0

Жалал-Абад облусу

4,3

6,1

140,6

1,8

5,1

139,4

Ысык-Көл облусу

47,1

49,1

104,4

2,1

40,9

101,5

Нарын облусу

4,1

5,7

137,9

1,6

4,7

116,1

Ош облусу

19,9

22,3

112,1

2,4

18,6

114,7

Талас облусу

1,1

1,4

129,8

0,3

1,2

129,5

Чүй облусу

27,9

27,4

98,4

-0,4

22,8

98,0

Ош шаары

0,1

0,11

108,3

0,0

0,1

108,3

 

Жазгы буудайдын эң чоң үлүшү Ысык-Көл облусунда - 40,9 пайыз, Чүй облусунда - 22,8 пайыз жана Ош облусунда - 18,6 пайыз түзөт.

_______________________________________________________________________________

Айыл чарба статистикасы бөлүмү     | e-mail: gmursabekova@stat.kg; | тел. + 996 (312) 66 40 43

 

Статистикалык маалыматтарды жалпыга маалымдоо каражаттарында жана илимий эмгектерде пайдаланган учурда маалымат тармактарына, кагазда, магниттик жана башка алып жүрүүчүлөрдө таратканда пайдалануучулар алардын булагын көрсөтүүгө милдеттүү. (“Мамлекеттик статистика ж¼н³нд¼” Мыйзамдын 17-беренеси).

 


Last updating: 10.06.2020, 11:05