2022-жылы Кыргыз Республикасынын эл жана турак жай фондун каттоо