2021-жылдын октябрындагы ЕАЭБ мүчө мамлекеттеринин борборлорунда социалдык-маанилүү тамак-аш азыктарынын баалары

Басылмалардын датасы: 23.11.2021


Ыкчам маалыматтар боюнча, үстүбүздөгү жылдын октябрында ЕАЭБ мүчө мамлекеттеринин башка борборлоруна салыштырганда биринчи кезекте керектелүүчү товарларга карата максималдуу орточо баалар Москва шаарында катталды.

2021-жылдын октябрында ЕАЭБ мүчө мамлекеттеринин борбор шаарларында негизги  тамак-аш азыктарынын орточо керектөө баалары
 (килограмм үчүн АКШ доллары1)

 

Бишкек ш.

Нур-Султан ш.

Москва ш. 2

Минск ш. 2

Уйдун эти

5,68

5,77

7,03

4,37

Койдун эти

5,76

7,02

8,72

-

Ак май

4,17

8,12

13,06

7,58

Пастеризацияланган сүт, литр

0,69

0,76

1,13

0,69

Жумуртка, ондук

1,11

1,04

1,29

1,05

Биринчи сорттогу буудай уну

0,47

0,58

0,76

0,52

Биринчи сорттогу ундан жасалган нан

0,59

0,44

1,01

0,56

Картошка

0,39

0,33

0,64

0,54

1 Мамлекеттердин Улуттук банктарынын курсу боюнча.
2 Буудай унуна орточо керектөө баалар.
(-) - Өкүл-товардын жоктугу.

2021-жылдын октябрында ЕАЭБ өлкөлөрүнүн борборлорунун ичинен картошкага болгон максималдуу орточо чекене баа (1 килограмм үчүн 0,64 АКШ доллары) Москва шаарында, ал эми минималдуу чекене баа (1 килограмм үчүн 0,33 АКШ доллары) - Нур-Султан шаарында белгиленди. Кой этине (1 килограмм үчүн 5,76 АКШ доллары) жана ак (каймак) майга (1 килограмм үчүн 4,17 АКШ доллары) эң төмөн баалар Бишкек шаарында катталды.

2021-жылдын октябрында ЕАЭБ мүчө мамлекеттеринин борборлорунда айрым тамак-аш азыктарына
максималдуу жана минималдуу орточо баалар

(килограмм үчүн АКШ доллары)

Үстүбүздөгү жылдын октябрында орточо чекене бааларынын деңгээли Бишкек шаарында биринчи сорттогу ундан жасалган нанга Нур-Султан шаарында 25,4 пайызга жана Минск шаарында - 5,4 пайызга, ал эми уй этине Минск шаарында – 23,1 пайызга байкалган баалардан жогору болуп түзүлдү. 2021-жылдын  октябрында Бишкек шаарында жумурткага болгон орточо керектөө баалар Нур-Султан (6,3 пайызга) жана Минск (5,4 пайызга), картошкага - Нур-Султан (15,4 пайызга) шаарларында баалардын деңгээлинен жогору болду.

2021-жылдын октябрында ЕАЭБ мүчө мамлекеттеринин борбор шаарларында орточо айлык эмгек акынын
сатып алуучулук жөндөмдүүлүгү жана баалардын катышы

 

Бишкек ш.

Нур-Султан ш.

Москва ш.

Минск ш.

                               Бишкек ш. - 100, пайыз менен

 

Уйдун эти

100

101,6

123,8

76,9

Койдун эти

100

121,9

151,4

-

Ак май

100

194,7

313,2

181,8

Пастеризацияланган сүт, литр

100

110,1

163,8

100,0

Жумуртка, ондук

100

93,7

116,2

94,6

Биринчи сорттогу буудай уну

100

123,4

161,7

110,6

Биринчи сорттогу ундан жасалган нан

100

74,6

171,2

94,9

Картошка

100

84,6

164,1

138,5

АКШ доллары менен1

Орточо айлык эмгек акы2

294,1

794,8

1 345,3

802,8

Орточо айлык эмгек акынын сатып алуучулук жөндөмдүүлүгү кг менен

Уйдун эти

51,8

137,3

199,6

186,8

Койдун эти

51,1

112,9

160,9

-

Ак май

70,5

97,6

107,5

107,7

Пастеризацияланган сүт, литр

425,6

1 038,0

1 236,6

1 189,3

Жумуртка, ондук

263,9

763,9

1 085,1

776,0

Биринчи сорттогу буудай уну

628,9

1 359,0

1 835,9

1 582,6

Биринчи сорттогу ундан жасалган нан

494,7

1 809,6

1 390,3

1 456,4

Картошка

763,5

2 434,4

2 208,3

1 499,9

1 Мамлекеттердин Улуттук банктарынын курсу боюнча.
2 2021-ж сентябрындагы - Бишкек ш. жана Минск ш. боюнча, 2021-ж. августундагы - Москва ш. боюнча,
2021-ж. 3-кварталында - Нур-Султан ш. боюнча орточо айлык эмгек акы.

ЕАЭБ мүчө мамлекеттердин айрым борбор шаарларында орточо айлык эмгек акынын сатып алуучулук жөндөмдүүлүгүнүн2 салыштырма талдоосу көрсөтүп тургандай 2021-жылдын октябрындагы Бишкек шаарында бардык тамак-аш азыктары боюнча анын көрсөткүчтөрү ЕАЭБ мүчө мамлекеттердин башка борборлордогу деңгээлдеринен артта калган, бул Бишкек шаарында орточо айлык эмгек акынын өлчөмүнүн төмөндүгү менен шартталган. Мисалы, орточо эмгек акыга Бишкектен 763 килограмм картошка сатып алса болот, ал эми Москвада - 2,9 эсеге көп (2 208 килограмм). Нур-Султан шаарында бир айлык эмгек акыга 1,4 тоннага жакын, ал эми Бишкек шаарында - 2,2 эсеге аз (629 килограмм) биринчи сорттогу унду сатып алса болот.

Маалымат үчүн: Эмгек акынын сатып алуучулук жөндөмдүүлүгү орточо эмгек айлык акыны (улуттук валютада) 1 килограмм тийиштүү товардын орточо баасына бөлүү жолу менен аныкталат.
_____________________________________________________________________

Баалар статистикасы бөлүмү  |e-mail: ceny@stat.kg; |тел. + 996 (312)  625825; 324705

Пайдалануучулар расмий статистиканын маалыматтарын жана тиешелүү  метамаалыматтарды пайдаланууда алардын булагына шилтеме көрсөтүүгө милдеттүү
(“Расмий статистика жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 30-беренеси)2021-жылдын 23-ноябры


Акыркы жаңылоо: 23.11.2021, 17:22