ЕАЭБ мүчө мамлекеттеринин борборлорунда социалдык-маанилүү тамак-аш азыктарынын баалары

Басылмалардын датасы: 01.11.2021


Ыкчам маалыматтар боюнча, үстүбүздөгү жылдын сентябрында ЕАЭБ мүчө мамлекеттеринин башка борборлоруна салыштырганда биринчи кезекте керектелүүчү товарларга карата максималдуу орточо баалар Москва шаарында катталды.

2021-жылдын сентябрында ЕАЭБ мүчө мамлекеттеринин борбор шаарларында негизги 
тамак-аш азыктарынын орточо керектөө баалары

 (килограмм үчүн АКШ доллары1)

 

Бишкек ш.

Нур-Султан ш.

Москва ш. 2

Минск ш. 2

Уйдун эти

5,67

5,79

6,66

4,30

Койдун эти

5,72

7,01

8,42

-

Ак май

4,09

8,02

12,49

7,42

Пастеризацияланган сүт, литр

0,68

0,77

1,07

0,68

Жумуртка, ондук

1,08

1,01

1,21

1,02

Биринчи сорттогу буудай уну

0,46

0,56

0,72

0,50

Биринчи сорттогу ундан жасалган нан

0,60

0,43

0,96

0,55

Картошка

0,35

0,30

0,58

0,51

 

1. Мамлекеттердин Улуттук банктарынын курсу боюнча.
2. Буудай унуна орточо керектөө баалар.
(-) - Өкүл-товардын жоктугу.

     2021-жылдын сентябрында ЕАЭБ өлкөлөрүнүн борборлорунун ичинен уй этине болгон максималдуу орточо чекене баа (1 килограмм үчүн 6,66 АКШ доллары) Москва шаарында, ал эми минималдуу чекене баа (1 килограмм үчүн 4,30 АКШ доллары) - Минск шаарында белгиленди. Кой этине (1 килограмм үчүн 5,72 АКШ доллары) жана ак (каймак) майга (1 килограмм үчүн 4,09 АКШ доллары) эң төмөн баалар Бишкек шаарында катталды.
                            2021-жылдын сентябрында ЕАЭБ мүчө мамлекеттеринин борборлорунда айрым
                                 тамак-аш азыктарына максималдуу жана минималдуу орточо баалар

                                                                    (килограмм үчүн АКШ доллары)
                              
Үстүбүздөгү жылдын сентябрь айында Бишкек шаарында уй этине орточо чекене баанын деңгээли Минск шаарында 24,2 пайызга, жумуртка Нур-Султан (6,5 пайызга) жана Минск  (5,6 пайызга), биринчи сорттогу ундан жасалган нан - Нур-Султан шаарында (28,3 пайызга) жана Минск шаарында (8,3 пайызга) жана картошка боюнча - Нур-Султан шаарында (14,3 пайызга), шаарларында байкалган баага караганда жогору болгон.
                          2021-жылдын сентябрында ЕАЭБ мүчө мамлекеттеринин борбор шаарларындаорточо айлык эмгек                                                           акынын сатып алуучулук жөндөмдүүлүгү жана баалардын катышы

 

Бишкек ш.

Нур-Султан ш.

Москва ш.

Минск ш.

Бишкек ш. - 100, пайыз менен

 

Уйдун эти

100

102,1

117,5

75,8

Койдун эти

100

122,6

147,2

-

Ак май

100

196,1

305,4

181,4

Пастеризацияланган сүт, литр

100

113,2

157,4

100,0

Жумуртка, ондук

100

93,5

112,0

94,4

Биринчи сорттогу буудай уну

100

121,7

156,5

108,7

Биринчи сорттогу ундан жасалган нан

100

71,7

160,0

91,7

Картошка

100

85,7

165,7

145,7

АКШ доллары менен1

Орточо айлык эмгек акы2

297,6

794,8

1 483,7

803,6

Орточо айлык эмгек акынын сатып алуучулук жөндөмдүүлүгү кг менен

Уйдун эти

52,5

137,3

224,0

187,4

Койдун эти

52,0

113,4

177,2

-

Ак май

72,7

99,1

119,4

108,6

Пастеризацияланган сүт, литр

436,4

1 038,0

1 394,7

1 186,2

Жумуртка, ондук

276,2

783,3

1 230,8

787,7

Биринчи сорттогу буудай уну

640,0

1 427,8

2 076,1

1 613,3

Биринчи сорттогу ундан жасалган нан

498,1

1 859,3

1 559,9

1 461,3

Картошка

860,1

2 623,1

2 577,7

1 587,9

 

1. Мамлекеттердин Улуттук банктарынын курсу боюнча.
2. 2021-ж июлунда - Бишкек ш. жана Минск ш. боюнча, 2021-ж. июнунда - Москва ш. боюнча,
   2021-ж. 2-кварталында - Нур-Султан ш. боюнча орточо айлык эмгек акы.
     ЕАЭБ мүчө мамлекеттеринин борбор шаарларында орточо айлык эмгек акынын сатып алуучулук жөндөмдүүлүгүнүн салыштырма талдоосу2 2021-жылдын сентябрында Бишкек шаарында ал биринчи керектөөчү продуктулар боюнча ЕАЭБ мүчө мамлекеттеринин башка борборлорундагы алардын деңгээлдеринен артта калганын, бул Бишкек шаары боюнча орточо айлык эмгек акынын өлчөмүнүн төмөндүгү менен шартталганы жөнүндө күбөлөндүрүп турат. Мисалы, Бишкекте орточо эмгек акыга 50 килограммдан ашык уй этин сатып алса, ал эми Москвада - 4,3 эсеге көп же (224 килограмм). Нур-Султан шаарында бир айлык эмгек акыга 2 тоннага жакын, ал эми Бишкек шаарында - 3,1 эсеге аз (498,1 килограмм) нан сатып алууга болот.

Маалымат үчүн: Эмгек акынын сатып алуучулук жөндөмдүүлүгү орточо айлык эмгек акыны (улуттук валютада) тийиштүү товардын 1 килограммынын орточо баасына бөлүү жолу менен аныкталат.
______________________________________________
Баалар статистикасы бөлүмү |e-mail: ceny@stat.kg; |тел. + 996 (312)  625825; 324705
Пайдалануучулар расмий статистиканын маалыматтарын жана тиешелүү  метамаалыматтарды пайдаланууда алардын булагына шилтеме көрсөтүүгө милдеттүү (“Расмий статистика жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 30-беренеси) 2021-жылдын 21-сентябры

 

 

 

 


Акыркы жаңылоо: 01.11.2021, 14:23