Цифралар жана фактылар: 23 –июнь. 2020-жылдын башында Кыргыз Республикасында мамлекеттик кызматкерлердин саны 19 миң адамды түзгөн

Басылмалардын датасы: 22.06.2020


Мамлекеттик жана муниципалдык башкаруунун ролун жогорулатуу максатында, ошондой эле мамлекеттик жана муниципалдык кызматтардын өлкөнүн өнүгүү процессине кошкон салымын эске алуу менен, Өкмөттүн токтому менен 2017-жылдын 4-январында Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик жана муниципалдык кызматчыларынын күнү белгиленген.

2020-жылдын башында Кыргыз Республикасында мамлекеттик кызматкерлердин саны (коргонууну, коомдук тартипти жана коопсуздукту камсыз кылган мамлекеттик органдардын маалыматтарын эске албаганда) 19 миң адамды түзгөн, алардын 39 пайыздан көбү аялдарга туура келген.

Мамлекеттик кызмат орундарын ээлеген мамлекеттик кызматкерлер

(2020-жылдын башына карата, жалпы жыйынтыкка карата пайыз менен)

Ошого карабастан, 2019-жылы дагы, мурдагы жылдардагыдай эле мамлекеттик башкаруу органдарында  иштеген мамлекеттик кызматкерлердин басымдуу бөлүгү эркектерге туура келет (60,8%). Ушундай эле тенденция жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарында да аныкталды, эркектердин саны аялдарга караганда көп (65,9%).

Мамлекеттик башкаруу органдарында иштеген мамлекеттик   кызматкерлердин жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу  органдарынын кызматкерлеринин саны

(2020-жылдын башына карата)

 

Бир мин адам

Натыйжада пайызы

Мамлекеттик кызматчылар

18,7

100

     алардын ичинен

 

 

 мыйзам чыгаруу иши

0,6

3,1

 аткаруу иши

14,8

79,2

 сот ишмердуулугу

3,3

17,7

Жергиликтуу оз алдынча башкаруу органдары

10,0

100

 

1Коргонуу, коомдук тартипти жана коопсуздукту камсыз кылуучу мамлекеттик органдарды эсепке албаганда.

 

2020-жылдын башына карата мамлекеттик кызматкерлердин жалпы санынын жарымынан көбү (48%) Бишкек шаарында иш жүргүзгөн.

2020-жылдын 1-январына карата аймактарга карата мамлекеттик кызматкерлердин саны

 

Мамлекеттик кызматкерлер

анын ичинде кызмат орундары боюнча

Саясый жана атайын

администрациялык

Кыргыз Республикасы

18 679

845

17 834

Баткен облусу

926

128

798

Жалал-Абад облусу

1 778

78

1 700

Ысык-Көл облусу

1 085

43

1 042

Нарын облусу

883

30

918

Ош облусу

835

38

894

Талас облусу

545

30

584

Чүй облусу

1 395

18

1 445

Бишкек ш.

8 883

447

9 305

Ош ш.

1 128

34

1 148

 

2019-жылы Кыргыз Республикасынын жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарында 10 миңге жакын адам иштеген, алардын 8 миңге жакыны муниципалдык кызматкерлер болгон. Муниципалдык кызматкерлердин жалпы санынын үчтөн бир бөлүгүн аялдар түзгөн.

2020-жылдын 1 –январына карата жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарында иштеген кызматкерлердин саны

 (адам)                            

 

Бардыгы

алардын ичинен

саясий муниципалдык кызмат орундарында иштегендер

администрациялык муниципалдык кызмат орундарында иштегендер

имараттарды  кайтаруу жана тейлөө боюнча кызматкерлер

Кыргыз Республикасы

10 035

508

7 950

1 577

Баткен облусу

946

41

749

156

 Жалал-Абад облусу

2 029

81

1 664

284

Ысык-Көл облусу

1 060

66

835

159

Нарын облусу

918

65

687

166

Ош облусу

2 166

91

1 824

251

Талас облусу

628

39

447

142

Чүй облусу

1 867

115

1 415

337

Бишкек ш.

335

5

267

63

Ош ш.

86

5

62

19

Мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлердин күнү республикада болуп жаткан коомдук процесстерди уюштуруу жана башкаруу менен байланышкан маанилүү функционалдык милдеттерди чечүүгө олуттуу салым кошкон адистерге сый-урмат көрсөтүлүүчү күн болуп саналат.  Мамлекеттик аппараттын жана муниципалдык кызматтын кызматкерлеринин, жумушчуларынын жоопкерчилиги, кынтыксыз чынчылдыгы жана кесипкөйлүгүнүн жогорку деңгээли мамлекеттик башкаруунун бардык даражасындагы процесстерди натыйжалуу башкарууну уюштурууга мүмкүндүк берет.

Эмгек жана иш менен камсыз кылуу бөлүмү

  |jailobaeva@stat.kg | / Тел. + 996 (312) 626076

Статистикалык маалыматтарды жалпыга маалымдоо каражаттарында жана илимий эмгектерде пайдаланган учурда, кагазда, маалымат тармактарына, магниттик жана башка алып жүрүүчүлөргө таратканда, пайдалануучулар алардын булагын көрсөтүүгө милдеттүү ("Мамлекеттик статистика жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 17-беренеси).


Акыркы жаңылоо: 22.06.2020, 15:56