Республиканын электр энергетикалык ишканаларынын иши 2020-жылы негизги көрсөткүчтөрдүн өсүшү менен мүнөздөлгөн

Басылмалардын датасы: 03.09.2021


Жалпысынан республикада 2020 -жылы энергетика тармагынын ишканалары тарабынан 15,4 млрд. кВт. саат электр энергиясы өндүрүлдү, бул 2019 -жылга салыштырмалуу 1,9% көп. Мында анын көлөмүнүн 91% жакыны гидроэлектростанциялар тарабынан өндүрүлгөн.

2020-жылы электр энергиясын өндүрүү жана бөлүштүрүү

 

Млн. кВт. саат

2019 жылга пайыз менен

Электр энергиясы өндүрүлгөн

15 404,2

101,9

Республиканын чегинен алынган 1

352,6

131,0

Электр энергия керектелген

15 456,7

102,3

   Өнөр жай 2

7 061,8

106,4

    Айыл чарбасы

3 262,3

103,1

    Башка

2 717,7

91,3

    Жалпы жоготуулар

2 414,9

103,3

Республиканын чегинен тышкары чыгарылган

300,1

111,4

1  Анын ичинде толуп кетүү.                                                                                                       

2  Анын ичинде коммуналдык кызматтар жана калк үчүн электр энергиясын бөлүштүрүү.

 

2020 -жылы электр энергиясы 15,5 млрд. кВт. саат көлөмүндө керектелген, же 2019 -жылга караганда 2,3% көп. 300,1 млн. кВт. саат электр энергиясы республиканын чегинен тышкары жеткирилген (экспорттолгон), бул 11,4% көп.

Керектелген электр энергиясынын жалпы суммасынан 142,3 млн. кВт. саат жеке өндүрүштүк жана чарбалык муктаждыктарга жумшалган, бул 2019 -жылга салыштырмалуу 12,8% аз.

2020 –жылы өткөн жылга салыштырмалуу, телекоммуникация (байланыш) тармагында электр энергиясын керектөө 24,6%, өнөр жайда (электр энергиясын тиричилик муктаждыктарына жана калкка бөлүштүрүүнү кошкондо) - 6,4% жана айыл чарбасында - 3,1% көбөйдү.

Ошону менен бирге, социалдык чөйрөдө электр энергиясынын керектөө 9%, транспортто – 26,5%, мейманканалар жана ресторандар чөйрөсүндө – 48% төмөндөгөнү белгиленди.

Электр энергиясынын жалпы жоготуулары 2020 -жылы 2,4 млрд кВт.саатты түздү, анын 99,5% технологиялык жоготууларга туура келди.

2020 -жылы берилген пайдалуу электр энергиясынын жарымынан көбү (53%) өнөр жайдын үлүшүнө (электр энергиясын үй тиричилигине жана калкка бөлүштүрүүнү кошкондо), 26% - айыл чарбасына туура келди, ал эми башка тармактардын жалпы көлөмүндөгү үлүшү 21% түздү.

___________________________________________________________

 

Өнөр жай жана энергетика статистикасы бөлүмү | электрондук почта: a.mamanova @ stat.kg; | тел. + 996 (312) 66-40-44

Расмий статистикалык маалыматтарды жана тиешелүү метадайындарды колдонууда колдонуучулар өз булактарына шилтеме кылууга милдеттүү. (Расмий статистика жөнүндө мыйзамдын 30 -ст.).

 


Акыркы жаңылоо: 03.09.2021, 10:23