2018-жылдын августундагы Евразия экономикалык биримдигинин (ЕАЭБ) айрым мүчө-мамлекеттеринин борборлорунда негизги тамак-аш азыктарына керектөө бааларынын кыскача талдоосу

Басылмалардын датасы: 18.09.2018


Ушул күндө болгон официалдуу маалыматтар боюнча, 2018-жылдын августунда негизги тамак-аш азыктарынын максималдуу орточо керектөө баалары ЕЭАБ мүчө-мамлекеттеринин калган борборлору менен салыштыруу боюнча Москва шаарында байкалды (жумуртаны кошпогондо).

1-таблица: 2018-жылдын августунда Евразия экономикалык биримдигине (ЕЭАБ) мүчө-мамлекеттеринин борборлорундагы негизги тамак-аш азыктарынын орточо керектөө баалары

(килограмм үчүн АКШ доллары1)

 

Бишкек ш.

Астана ш.

Москва ш. 2

Минск ш. 2

Уйдун эти

4,86

4,59

5,63

4,17

Койдун эти

4,39

4,92

6,49

-

Ак (каймак) май

4,61

6,33

11,33

7,45

Пастеризацияланган сүт, литр

0,74

0,64

1,03

0,65

Жумуртка, ондук

0,91

0,82

0,95

1,02

Биринчи сорттогу буудай уну

0,42

0,44

0,58

0,49

Биринчи сорттогу ундан жасалган нан

0,61

0,40

0,82

0,72

Картошка

0,24

0,29

0,45

0,40

1 Мамлекеттердин Улуттук банктарынын курсу боюнча.
2 Буудай унунун орточо керектөө баалары.
(-) - Өкүл - товардын жоктугу.

2018-жылдын августунда уй этине болгон максималдуу орточо керектөө баа (1 килограмм үчүн 5,63 АКШ доллары) Москва ш., ал эми минималдуу (1 килограмм үчүн 4,17 АКШ доллары) - Минск ш. катталды. 2018-жылдын августунда кой этинин минималдуу орточо керектөө баасы (1 килограмм үчүн 4,39 АКШ доллары) - Бишкек ш., ал эми пастеризацияланган сүттүн (1 литр үчүн 0,64 АКШ доллары) - Астана ш. катталды.

1-график: 2018-жылдын августунда Евразия экономикалык биримдигине (ЕЭАБ) мүчө-мамлекеттеринин борборлорунда айрым тамак-аш азыктарынын максималдуу жана минималдуу орточо баалары

(килограмм үчүн АКШ доллары)

2018-жылдын августунда орточо керектөө бааларынын деңгээли Бишкек шаарында пастеризацияланган сүткө, Астана ш. (13,5 пайызга) жана Минск ш. (12,2 пайызга), уй этине - Астана ш. (5,6 пайызга) жана Минск ш. (14,2 пайызга) катталган баалардан жогору болуп түзүлдү. Ошол эле убакта, 2018-жылдын августунда биринчи сорттогу ундан жасалган нанга жана жумурткага болгон орточо керектөө баалар Бишкек ш. Астана шаарындагы баалардын деңгээлинен 34,4 пайызга жана 9,9 пайызга, тиешелүү ашты.  

2-таблица: 2018-жылдын августунда Евразия экономикалык биримдигине (ЕЭАБ) мүчө-мамлекеттеринин борборлорундагы айлык эмгек акынын сатып алуу жөндөмдүүлүгү жана баалардын катышы

 

Бишкек ш.

Астана ш.

Москва ш.

Минск ш.

                                                                                Бишкек ш. = 100, пайыз менен

 

Уйдун эти

100

94,4

115,8

85,8

Койдун эти

100

112,1

147,8

-

Ак (каймак) май

100

137,3

245,8

161,6

Пастеризацияланган сүт, литр

100

86,5

139,2

87,8

Жумуртка, ондук

100

90,1

104,4

112,1

Биринчи сорттогу буудай уну

100

104,8

138,1

116,7

Биринчи сорттогу ундан жасалган нан

100

65,6

134,4

118,0

Картошка

100

120,8

187,5

166,7

 

 

 

 

 

                                                     АКШ доллары менен1

Орточо айлык эмгек акы2

328,1

695,2

1 435,5

672,6

 

 

 

 

 

Орточо айлык эмгек акынын сатып алуу жөндөмдүүлүгүнү3 кг менен

Уйдун эти

67,1

144,7

235,1

156,9

Койдун эти

74,3

134,9

204,0

-

Ак (каймак) май

70,6

104,9

116,8

87,8

Пастеризацияланган сүт, литр

442,0

1 035,5

1 289,1

1 011,2

Жумуртка, ондук

356,7

807,0

1 389,5

641,7

Биринчи сорттогу буудай уну

769,4

1 508,0

2 281,4

1 334,8

Биринчи сорттогу ундан жасалган нан

537,5

1 675,6

1 620,1

914,2

Картошка

1 351,5

2 297,9

2 946,2

1 647,9

1 Мамлекеттердин Улуттук банктарынын курсу боюнча.
2 2018-ж. июлундагы - Бишкек ш. жана Минск ш. боюнча, 2018-ж. июнундагы - Москва ш. боюнча,
2018-ж. II кварталындагы - Астана ш. боюнча айлык орточо эмгек акы.
3 Орточо айлык эмгек акынын сатып алуу жөндөмдүүлүгүнүн аныктоо үчүн 1 килограмм тийиштүү товардын орточо баасы кабыл алынды.

Евразия экономикалык биримдигине (ЕЭАБ) айрым мүчө-мамлекеттеринин борборлорундагы орточо айлык эмгек акынын сатып алуу жөндөмдүүлүгүнүн2 салыштырма талдоосу (анализи) көрсөтүп тургандай, 2018-жылдын августундагы анын көрсөткүчтөрү бардык тамак-аш азыктарына Бишкек ш. башка борборлордогу алардын деңгээлдеринен артта калды, бул Бишкек ш. айлык орточо эмгек акынын төмөн өлчөмү менен шартталды.

 

__________________________________________________________________________

Баалар статистикасы бөлүмү            |e-mail: ceny@stat.kg;            |тел. + 996 (312) 625825; 324705

Статистикалык маалыматтарды жалпыга маалымдоо каражаттарында жана илимий эмгектерде пайдаланган учурда маалымат тармактарына, кагазда, магниттик жана башка алып жүрүүчүлөргө таратканда, пайдалануучулар алардын булагын көрсөтүүгө милдеттүү (“Мамлекеттик статистика жөнүндө” Мыйзамдын 17-беренеси).


Акыркы жаңылоо: 18.09.2018, 14:08