Евразия экономикалык биримдигине (ЕЭАБ) мүчө-мамлекеттериндеги керектөө секторундагы инфляциянын деңгээлинин 2020-жылдын майындагы кыскача салыштырмалуу талдоосу

Басылмалардын датасы: 15.06.2020


2020-жылдын майында мурунку айга салыштырмалуу керектөө бааларынын жана тарифтердин төмөндөшү, баалардын 0,5 пайызга жогорулаган Казакстан Республикасын жана 0,3 пайызга жогорулаган Россияны кошпогондо, (ЕАЭБ) мүчө-мамлекеттеринин бардыгында белгиленди.

ЕЭАБ мүчө-мамлекеттери боюнча керектөө секторундагы инфляциянын деңгээли
(пайыз менен, өсүүсү +, төмөндөшү -)

 

Май
апрелге карата

Май
мурунку жылдын декабрына карата

Январь-майында өсүүнүн орточо айлык темптери (төмөндөшү)

2019

2020

2019

2020

2019

2020

Армения

-0,4

-0,1

2,0

2,5

0,4

0,5

Беларусь

0,3

-0,1

3,0

3,2

0,6

0,6

Казакстан

0,6

0,5

2,4

3,7

0,5

0,7

Кыргызстан

0,1

-1,2

-0,3

3,7

-0,1

0,7

Россия

0,3

0,3

2,4

2,4

0,3

0,5

 

2020-жылдын майында 2019-жылдын декабрына салыштырмалуу азык-түлүк товарлардын бааларынын жогорулашына байланыштуу, экономиканын керектөө секторундагы инфляциянын максималдуу деңгээли (3,7 пайыз), Кыргыз Республикасында жана Казакстан Республикасында катталды.
Муну менен бирге, 2020-жылдын майында 2019-жылдын декабрына салыштырмалуу азык-түлүк товарларга (алкоголдук ичимдиктерди жана тамекилерди эсепке алуу менен) баалар жана тарифтер эң көп Казакстан Республикасында -  6,8 пайызга жогорулады. Ошол эле мезгилде, азык-түлүк эмес товарларга болгон баалардын максималдуу өсүүсү – 3,2 пайызга, жана кызмат көрсөтүүлөргө – 3,8 пайызга Беларусь Республикасында катталды.

2020-жылдын апрелиндеги ЕЭАБ мүчө-мамлекеттериндеги керектөө секторундагы товарлардын жана кызмат көрсөтүүлөрдүн топтору боюнча инфляциянын деңгээли
(пайыз менен, өсүүсү +, төмөндөшү -)

 

Бардык товарлар жана кызмат көрсөтүүлөр

анын ичинде

азык-түлүк

товарлар1

азык-түлүк эмес товарлар

кызмат көрсөтүүлөр

         
 

Мурунку айга карата

Армения

-0,1

-0,1

-0,6

0,0

Беларусь

-0,1

-0,6

0,4

0,0

Казахстан

0,5

1,2

0,4

-0,3

Кыргызстан

-1,2

-1,9

-0,5

0,0

Россия

0,3

0,2

0,3

0,5

 

Мурунку жылдын декабрына карата

Армения

2,5

5,6

-0,5

0,4

Беларусь

3,2

2,8

3,2

3,8

Казахстан

3,7

6,8

2,1

1,2

Кыргызстан

3,7

7,2

-0,7

0,1

Россия

2,4

4,2

1,4

1,3

1 Алкоголдук ичимдиктерди жана тамекилерди кошкондо.

___________________________________________________________________________

Баалар статистикасы бөлүмү               |e-mail: ceny@stat.kg;            |тел. + 996 (312)  625825; 324705

Статистикалык маалыматтарды жалпыга маалымдоо каражаттарында жана илимий эмгектерде пайдаланган учурда маалымат тармактарына, кагазда, магниттик жана башка алып жүрүүчүлөргө таратканда, пайдалануучулар алардын булагын көрсөтүүгө милдеттүү (“Мамлекеттик статистика жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 17-беренеси).

 


Акыркы жаңылоо: 15.06.2020, 16:56