Евразия экономикалык биримдигине (ЕЭАБ) мүчө-мамлекеттериндеги керектөө секторундагы инфляциянын деңгээлинин кыскача салыштырмалуу талдоосу

Басылмалардын датасы: 11.10.2018


Үстүбүздөгү жылдын сентябрында мурунку айга салыштырмалуу Беларусь Республикасында  (0,8 пайызга) керектөө бааларынын эң көп өсүүсү катталды, ал эми Кыргызстан Республикасында ал (0,1 пайызга) түздү.

ЕЭАБ мүчө-мамлекеттери боюнча керектөө секторундагы инфляциянын деңгээли

(пайыз менен, өсүүсү +, төмөндөшү -)

 

Сентябрь
августка карата

Сентябрь
мурунку жылдын декабрына карата

Январь-сентябрда өсүүнүн орточо айлык темптери (төмөндөшү)

2017

2018

2017

2018

2017

2018

             

Армения

0,2

0,3

-1,7

-0,8

-0,2

-0,1

Беларусь

0,3

0,8

2,7

3,7

0,3

0,4

Казакстан

0,3

0,4

4,2

3,3

0,5

0,4

Кыргызстан

-0,3

0,1

1,2

-1,1

0,1

-0,1

Россия

-0,1

0,2

1,7

2,5

0,2

0,3

* Улуттук статистика кызматтарынын маалыматтары боюнча.

Үстүбүздөгү жылдын январь-сентябрында (өткөн жылдын декабрына салыштырмалуу) экономиканын керектөө секторундагы инфляциянын максималдуу деңгээли (3,7 пайыз) Беларусь Республикаларында катталды, муну менен, керектөө бааларынын төмөндөшү Армения Республикасында (0,8 пайыз) жана Кыргыз Республикасында (1,1 пайыз) белгиленди.

Үстүбүздөгү жылдын башынан тартып азык-түлүк товарларга (алкоголдук ичимдиктерди жана тамекилерди эсепке алуу менен) жана азык-түлүк эмес товарларга болгон баалар Казакстан Республикасында (2,3 пайызга жана 4,3 пайызга, тийиштүүлүгүнө жараша) олуттуу даражада жогорулады.

Үстүбүздөгү жылдын январь-сентябрында Беларусь Республикасында эң көп (7,2 пайызга) - кызмат көрсөтүүлөр кымбаттады.

2018-жылдын сентябрындагы ЕЭАБ мүчө-мамлекеттериндеги керектөө секторундагы товарлардын жана кызмат көрсөтүүлөрдүн топтору боюнча инфляциянын деңгээли

 ((пайыз менен, өсүүсү +, төмөндөшү -)

 

Бардык товарлар жана кызмат көрсөтүүлөр

анын ичинде:

азык-түлүк

товарлар1

азык-түлүк эмес товарлар

кызмат көрсөтүүлөр

         
 

Мурунку айга карата

Армения

0,3

1,1

0,4

-0,6

Беларусь

0,8

0,4

1,0

1,3

Казахстан

0,4

0,0

0,8

0,4

Кыргызстан

0,1

0,0

0,2

0,1

Россия

0,2

-0,1

0,4

0,2

 

Мурунку жылдын декабрына карата

Армения

-0,8

-3,0

1,4

0,7

Беларусь

3,7

2,1

3,5

7,2

Казахстан

3,3

2,3

4,3

3,4

Кыргызстан

-1,1

-3,6

-0,5

5,3

Россия

2,5

1,3

3,0

3,6

         

* Улуттук статистика кызматынын маалыматы боюнча.

1 Алкоголдук ичимдиктерди жана тамекилерди кошкондо.

___________________________________________________________________________

Баалар статистикасы бөлүмү               |e-mail: ceny@stat.kg;            |тел. + 996 (312)  625825; 324705

Статистикалык маалыматтарды жалпыга маалымдоо каражаттарында жана илимий эмгектерде пайдаланган учурда маалымат тармактарына, кагазда, магниттик жана башка алып жүрүүчүлөргө таратканда, пайдалануучулар алардын булагын көрсөтүүгө милдеттүү (“Мамлекеттик статистика жөнүндө” Мыйзамдын 17-беренеси).


Акыркы жаңылоо: 11.10.2018, 14:57