Евразия экономикалык биримдигине (ЕЭАБ) айрым мүчө-мамлекеттериндеги керектөө секторундагы инфляциянын деңгээлинин кыскача салыштырмалуу талдоосу

Басылмалардын датасы: 13.03.2019


2019-жылдын февралында мурунку айга салыштырмалуу керектөө бааларынын жана тарифтердин жогорулашы, баалардын 0,2 пайызга төмөндөгөн Кыргыз Республикасын кошпогондо, (ЕЭАБ) айрым мүчө-мамлекеттеринин бардыгында белгиленди.

ЕЭАБ айрым мүчө-мамлекеттери боюнча керектөө секторундагы инфляциянын деңгээли

(пайыз менен, өсүүсү +, төмөндөшү -)

 

Февраль
январга карата

Февраль
мурунку жылдын декабрына карата

Январь-февралдагы өсүүнүн орточо айлык темптери (төмөндөшү)

2018

2019

2018

2019

2018

2019

Беларусь

0,9

1,3

1,7

2,2

0,8

1,1

Казакстан

0,7

0,3

1,3

0,8

0,6

0,4

Кыргызстан

0,9

-0,2

1,4

0,2

0,7

0,1

Россия

0,2

0,4

0,5

1,5

0,3

0,7

* Улуттук статистика кызматтарынын маалыматтары боюнча.

2019-жылдын февралында 2018-жылдын декабрына салыштырмалуу экономиканын керектөө секторундагы инфляциянын максималдуу деңгээли (2,2 пайыз) Беларусь Республикасында катталды, муну менен, Кыргыз Республикасында, тескерисинче, алардын минималдуу деңгээли (0,2 пайызга) белгиленди.

Муну менен бирге, 2019-жылдын февралында 2018-жылдын декабрына салыштырмалуу баалар жана тарифтер эң көп Казахстан Республикасында азык-түлүк товарларга (алкоголдук ичимдиктерди жана тамекилерди эсепке алуу менен) - 2,8 пайызга жогорулады. Ошол эле мезгилде, азык-түлүк эмес товарларга болгон баалардын максималдуу өсүүсү - бир пайызга, жана кызмат көрсөтүүлөргө – 3,5 пайызга Беларусь Республикасында катталды.

2019-жылдын февралындагы ЕЭАБ айрым мүчө-мамлекеттериндеги керектөө секторундагы товарлардын жана кызмат көрсөтүүлөрдүн топтору боюнча инфляциянын деңгээли

 ((пайыз менен, өсүүсү +, төмөндөшү -)

 

Бардык товарлар жана кызмат көрсөтүүлөр

анын ичинде:

азык-түлүк

товарлар1

азык-түлүк эмес товарлар

кызмат көрсөтүүлөр

         
 

Мурунку айга карата

Беларусь

1,3

1,1

0,2

3,2

Казахстан

0,3

1,5

0,3

-1,3

Кыргызстан

-0,2

-0,1

-0,4

-0,1

Россия

0,4

0,8

0,3

0,2

 

Мурунку жылдын декабрына карата

Беларусь

2,2

2,5

1,0

3,5

Казахстан

0,8

2,8

0,6

-1,5

Кыргызстан

0,2

0,8

-0,5

-0,4

Россия

1,5

2,1

0,9

1,3

         

* Улуттук статистика кызматынын маалыматы боюнча.

1 Алкоголдук ичимдиктерди жана тамекилерди кошкондо.

___________________________________________________________________________

Баалар статистикасы бөлүмү               |e-mail: ceny@stat.kg;            |тел. + 996 (312)  625825; 324705

Статистикалык маалыматтарды жалпыга маалымдоо каражаттарында жана илимий эмгектерде пайдаланган учурда маалымат тармактарына, кагазда, магниттик жана башка алып жүрүүчүлөргө таратканда, пайдалануучулар алардын булагын көрсөтүүгө милдеттүү (“Мамлекеттик статистика жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 17-беренеси).


Акыркы жаңылоо: 13.03.2019, 12:36