Улуттук статистика комитети эт рыногундагы баалардын абалы жана өзгөрүшү жөнүндө маалымдайт

Басылмалардын датасы: 11.02.2021


Улуттук статистика комитети эт рыногундагы баалардын абалы жана өзгөрүшү жөнүндө маалымдайт.

Кыргыз Республикасы боюнча, чекене бааларга күн сайын мониторинг жүргүзүүнүн маалыматтарынын негизинде, 2021 жылдын январына карата абалы боюнча , 2021-жылдын 11 фервалына салыштырмалуу   уй, кой жана жылкыга болгон орточо керектөө бааларынын анализи жүргүзүлдү.

2021-жылдын 11-февралына карата абалы боюнча , өткөн айга салыштырмалуу республика боюнча  уй этинин чекене баасы килограммына 2,77 сомго, же 0,6 пайызга, кой этинин баасы 8,17 сомго же, 1,9 пайызга жана жылкынын эти 2,29 сомго же 0,6 пайызга жогорулады.

Таблица: Кыргыз Республикасы боюнча  эттин орточо керектөө баалары
(бир килограмм, сом)

 

Уйдун эти

Четтөө:
өсүүсү (+),
төмөндөөсү
(-)

 

Койдун эти

Четтөө:
өсүүсү (+),
төмөндөөсү (-)

Жылкы эти

Четтөө:
өсүүсү (+),
төмөндөөсү (-)

 

2021
январь

 

2021
11
февраль

2021
январь

 

2021
11 февраль

2021
январь

2021
11
февраль

 

Кыргыз Республикасы

440,08

442,85

2,77

427,91

436,08

8,17

372,80

375,09

2,29

 Каракол ш.

421,77

431,38

9,61

379,25

386,05

6,80

380,69

414,97

34,28

 Балыкчы ш.

430,00

441,10

11,10

420,00

431,10

11,10

430,00

0,00

-

 Кербен ш.

450,00

450,00

0,00

450,00

450,00

0,00

400,00

400,00

0,00

 Токтогул ш.

406,56

420,00

13,44

406,56

420,00

13,44

-

-

-

 Жалал- Абад ш.

445,07

444,42

-0,65

450,00

452,20

2,20

381,41

392,20

10,79

 Чаек а., Жумгал району

411,64

420,00

8,36

407,41

410,00

2,59

396,16

400,00

3,84

 Нарын ш.

430,00

445,48

15,48

430,00

445,48

15,48

430,00

445,48

15,48

 Исфана ш.

384,97

384,97

0,00

450,00

450,00

0,00

-

-

-

 Баткен ш.

400,00

400,00

0,00

450,00

450,00

0,00

-

-

-

 Кара-Суу ш.

450,00

450,00

0,00

466,64

470,00

3,36

300,00

300,00

0,00

 Ноокат ш.

400,00

400,00

0,00

420,00

420,00

0,00

-

-

-

 Өзген ш.

420,00

420,00

0,00

446,64

450,00

3,36

420,00

420,00

0,00

Покровка а., Манас району

369,86

374,37

4,51

369,86

374,37

4,51

-

-

-

 Талас ш.

416,31

422,41

6,10

398,99

400,00

1,01

390,00

396,64

6,64

 Кара-Балта ш.

401,08

403,31

2,23

403,70

406,56

2,86

411,38

404,97

-6,41

 Токмок ш.

417,44

422,92

5,48

409,48

434,97

25,49

401,61

420,00

18,39

 Бишкек ш.

448,98

451,45

2,47

424,78

435,05

10,27

361,27

361,98

0,71

 Ош ш.

452,48

452,48

0,00

454,97

454,97

0,00

-

-

-

                     

 

 Үстүздөгү жылдын 11-февралына  карата абал боюнча  баанын бир аз жогорулоосу  Ош шаарында (1 кг 452,48 сом), Кара-Суу шаарында кой эти (1 кг 470,00 сом) жана жылкынын эти Нарын шаарында (1 кг 445,48 сом) байкалды. Ошону менен бирге уй эти менен кой этине карата   Манас районунун Покровка айылында (1 кг үчүн 374,00 сом), Кара-Суу шаарында жылкынын этине (1 кг үчүн 300,00 сом)  минималдуу баалар катталган.

Кыска маалымат: Бааларды каттоонун эң негизги методологиялык принциптеринин бири-баалардын үзгүлтүксүз жана таза өзгөрүүлөрүн сактоо болуп саналат. Баалардын өзгөрүшүнө жүргүзүлгөн байкоо, чекене бааларды, товарды же  кызмат көрсөтүүлөрдү бирдей мезгилде бирдей сапатта каттоону, сатууну жана акы төлөөнү бирдей шарттарда ишке ашырууну, сандын бирдей бирдиктерин карайт.

Ошол эле учурда сатуу точкаларында товарлардын сунушталган баалары эмес, алардын иш жүзүндө сатылган баалары катталат.

___________________________________________________________________________________

Баалар статистикасы бөлүмү         |e-mail: ceny@stat.kg;           |тел. + 996 (312)  625825; 324705

 

Пайдалануучулар расмий статистиканын маалыматтарын жана тиешелүү метамаалыматтарды пайдаланууда алардын булагына шилтеме көрсөтүүгө милдеттүү ("Расмий статистика жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 30-беренеси).


Акыркы жаңылоо: 12.02.2021, 10:38