Улутстатком статистикалык отчетту электрондук билдирүү аркылуу кабыл алат

Басылмалардын датасы: 08.07.2020


Кыргыз Республикасында коронавирустун жайылып кетүү коркунучуна жана өлкөгө өзгөчө кырдаал жарыяланышына байланыштуу Улутстаткомдун жетекчилиги статистикалык отчеттуулукту электрондук билдирүү аркылуу кабыл алуу тартибине өттү. Бардык мамлекеттик статистика боюнча аймактык органдар чарба жүргүзгөн субъектилеринен (юридикалык жана физикалык жактар) отчетторду электрондук кат жана WhatsApp номерлер аркылуу кабыл алат. Ошондой эле адистер респонденттердин бардык суроолоруна ыкчам тартипте жооп берет.

Эскерте кетсек, Кыргыз Республикасынын “Мамлекеттик статистика тууралуу” Мыйзамынын 16-беренесине ылайык, юридикалык жана физикалык жактар мамлекеттик статистика органдарына статистикалык маалыматты акысыз негизде билдирүүгө милдеттүү.

Кыргыз Республикасынын мамлекеттик статистика боюнча аймактык органдардын электрондук даректери менен мессенджерлери:

Территориальный орган

Телефоны WhatsApp номера

Электронные почты

1.

Бишкекское городское управление государственной статистики

0555094526

0772663030

0555284138

Bishkek@stat.kg

Guli032020@gmail.com

alagushevaa@mail.ru

 

 

 

 

2.

Ошское городское управление государственной статистики

 

0772648583

0772743642

oshgorod@stat.kg

Dsabirova_72@mail.ru

 

 

 

 

 

3.

Чуйское областное управление государственной статистики

0555370593

Chuyoblstat1@mail.ru

 

 

Аламудунский РОГС

0700599533

Alamedin203@mail.ru

 

Жайылский РОГС

0552626929

zhayyrogs@mail.ru

 

Кеминский РОГС

0755610506

keminstat@mail.ru

 

Московский РОГС

0554107803

belovod@stat.kg

 

Панфиловский РОГС

0555483641

panf.sx@mail.ru

 

Сокулукский РОГС

0555320347

sokuluk.stat@mail.ru

 

Ысык-Атинский РОГС

0501139001

issykata@stat.kg

 

Чуй-Токмокский ТОГС

0709040038

chuystat@mail.ru

 

 

 

 

4.

Ошское областное управление государственной статистики

0701 200601

statosh@ktnet.kg

 

Алайский районный отдел госстатистики

0553501527

alaystat_51652@ktnet.kg  

 

Араванский районный отдел госстатистики

(0556) 050457

murodil1957@mail.ru

 

Кара-Сууйский районный отдел госстатистики

0550103919

 

karasu46@mail.ru

 

Кара-Кульджинский районный отдел госстатистики

0778109477

 

Akmataliev56@bk.ru

 

Ноокатский районный отдел госстатистики

0778660323

 

nookat@ktnet.kg

 

Узгенский районный отдел госстатистики

0701200669

uzgen@ktnet.kg

 

Чон-Алайский районный отдел госстатистики

0500734388

 

chalayst@ktnet.kg

 

 

 

 

5.

Джалал-Абадское областное управление госстатистики

0505488686

rc@ja.stat.kg

 

Ала-Букинский  РОГС

0707320327

rs204@ja.stat.kg

 

Аксыйский РОГС

0552068400

rs211@ja.stat.kg

 

Базар-Коргонский РОГС

0559406704

rs207@ja.stat.kg

 

Ноокенский РОГС

0777865210

rs215@ja.stat.kg

 

Чаткалский РОГС

0771414303

rs230@ja.stat.kg

 

Тогуз-Тороуский  РОГС

0707174824

rs223@ja.stat.kg

 

Токтогулский  РОГС

0776011088

rs225@ja.stat.kg

 

Сузакский РОГС

0559599200

rs220@ja.stat.kg

 

Джалал-Абадский ГОГС

0777405085

gs410@ja.stat.kg

 

Таш-Кумырский ГОГС

0779488535

gs420@ja.stat.kg

 

Майлуу-Сууйский ГОГС

0755055581

gs430@ja.stat.kg

 

Кара-Кульский ГОГС

0700480232

gs440@ja.stat.kg

 

Джалал-Абад ОУГС

0505488686

rc@ja.stat.kg

 

 

 

 

6.

Иссык-Кульское областное управление государственной статистики

0777917777

 

Issykkul@stat.kg

 

 

Ак-Суйский район

0702445683

aksystat@mail.ru

 

Джети-Огузский район

0779663141

zhetioguzstat@mail.ru

 

Иссык-Кульский район

0777917714

shirin-sms-85@mail.ru

 

Тонский район

0777917727

stat.ton@mail.ru

 

Тюпский район

0777917732

tupstat@mail.ru

 

Каракольский ГОГС

0777917745

karakolgorstat@mail.ru

 

Балыкчинский ГОГС

0777917721

stat.bal@mail.ru

 

 

 

 

7.

Нарынское областное управление государственной статистики

0778 71 98 09

0707 64 68 65

narin@stat.kg

 

 

Ак-Талинский районный отдел госстатистики

0779 48 42 17

0707 76 52 41

aktalaa.stat@mail.ru

 

Ат-Башинский районный отдел госстатистики

0707 13 52 67

0777 20 34 54

atbashystat220@mail.ru

 

Жумгалский районный отдел госстатистики

0705 42 26 27

0701 33 55 50

djumgal@stat.kg

 

Кочкорский районный отдел госстатистики

0700 48 49 27

0770 34 39 03

kochkorraystat@mail.ru

 

Нарынский районный отдел госстатистики

0552 55 66 06

0706 67 89 67

narinrugs@stat.kg

 

Нарынский городской отдел госстатистики

0702 32 34 14

0708 00 59 92

narin@stat.kg

 

 

 

 

8.

Таласское областное управление государственной статистики

0773 81 60 64

0557 05 25 42

talas@stat.kg    

 

Таласский районный отдел государственной статистики

0777 76 57 49

talras@stat.kg

 

 

Бакай-Атинский районный отдел государственной статистики

0777 58 93 55

bakayata@stat.kg

 

 

Кара-Бууринский районный отдел государственной статистики

0770 13 47 30

karabura@stat.kg

 

 

Манасский районный отдел государственной статистики

0773 16 50 55

manas@stat.kg

niazalievmanatbek@gmail.com

 

 

 

 

9.

Баткенское областное управление государственной статистики

220 545 050

 

batstat1@mail.ru

 

 

Лейлекский РОГС

770 471 002

leistat@list.ru

 

Сулюктинский ГОГС

773 326 623

Gorstat@inbox.ru

 

Баткенский РОГС

770 039 009

batkenrai@mail.ru

 

Кызыл-Киийский ГОГС

772 360 700

Statk-kia@rambler.ru

 

Кадамжайский РОГС

773 475 202

kad_stat@mail.ru

 

 

 

 


Акыркы жаңылоо: 08.07.2020, 09:47