Улутстатком «2019-жылдагы Кыргыз Республикасынын товарларын жана кызмат көрсөтүүлөрӊн өндүрүүнүн жана пайдалануунун тармактар аралык теӊдеми» аттуу жыйнагын даярдады

Басылмалардын датасы: 07.12.2021


«2019-жылдагы Кыргыз Республикасынын товарларын жана кызмат көрсөтүүлөрӊн өндүрүүнүн жана пайдалануунун тармактар аралык теӊдеми» статистикалык жыйнагы чыкты (кыскача программа боюнча).

Жыйнакта «Чыгымдар –чыгарылыш» таблицаларынын жана тике жана толук чыгымдарынын, тармактар аралык теӊдемдин көрсөткүчтөрүнүн  эсебинин кыскача методикасы камтылган.

Жыйнак кыргыз жана орус тилдеринде басылып чыкты.

 Жыйнакты алуу суроолору боюнча

Интеллектуалдык маалыматтар борборунун

полиграфиялык иштер бөлүмү

кызматына төмөндөгү телефон боюнча кайрылыӊыздар:

тел. +996(312) 32-46-95

Экономикалык статистика жана улуттук эсеп башкармалыгы

e-mail: eisenkulova@stat.kg  n. zaharova@stat.kg;

тел. +996(312)32-46-95, +996(312)32-46-43

Пайдалануучулар расмий статистиканын маалыматтарын жана тиешелүү метамаалыматтарды пайдаланууда алардын булагына шилтеме берүүгө милдеттүү (“Расмий статистика жөнүндө” Мыйзамдын 30-беренеси).

 


Акыркы жаңылоо: 07.12.2021, 13:37