2021-жылдын октябрында ЕАЭБ мүчө мамлекеттеринин керектөө секторунда инфляциянын эң жогорку деңгээли Кыргыз Республикасында белгиленди

Басылмалардын датасы: 15.11.2021


2021-жылдын сентябрында мурунку айга салыштырмалуу баардык мүчө мамлекеттеринин керектөө бааларынын жана тарифтердин жогорулашы байкалган.

ЕЭАБ мүчө мамлекеттери боюнча керектөө секторундагы инфляциянын деңгээли
(пайыз менен, өсүүсү +, төмөндөшү -)

 

Октябрь
августка карата

Октябрь
мурунку жылдын декабрына карата

Январь-октябрындагы өсүүнүн орточо айлык темптери (төмөндөшү)

2020

2021

2020

2021

2020

2021

Армения

0,5

0,7

-1,0

4,2

-0,1

0,4

Беларусь

0,6

0,9

5,4

8,5

0,5

0,8

Казакстан

0,6

0,7

5,5

7,0

0,5

0,7

Кыргызстан

2,3

1,3

5,3

7,9

0,5

0,8

Россия

  0,4

1,1

3,3

6,5

0,3

0,6

* Улуттук статистика кызматтарынын маалыматтары боюнча.

Муну менен бирге, 2021-жылдын октябрында 2020-жылдын декабрына салыштырмалуу, Беларусь Республикасынын экономика керектөө секторунда инфляциянын эң жогорку деңгээли азык-түлүк товарларына баанын жогорулашынын эсебинен (9,3 пайызга), азык-түлүк эмес товарларына (9,1 пайызга) жана кызмат көрсөт³³лөргө  (6,3 пайызга) катталды.

2021-жылдын октябрындагы ЕАЭБ мүчө-мамлекеттериндеги керектөө секторундагы товарлардын жана кызмат көрсөтүүлөрдүн топтору боюнча инфляциянын деңгээли
(пайыз менен, өсүүсү +, төмөндөшү -)

 

Бардык товарлар жана кызмат көрсөтүүлөр

анын ичинде:

азык-түлүк

товарлар1

азык-түлүк эмес товарлар

кызмат көрсөтүүлөр

         
 

Мурунку айга карата

Армения

0,7

1,2

0,6

0,0

Беларусь

0,9

1,4

0,6

0,4

Казахстан

0,7

0,7

0,6

1,0

Кыргызстан

1,3

1,9

1,7

-0,5

Россия

1,1

2,6

0,8

0,0

 

Мурунку жылдын декабрына карата

Армения

4,2

5,7

6,6

1,2

Беларусь

8,5

9,3

9,1

6,3

Казахстан

7,0

8,2

6,8

5,6

Кыргызстан

7,9

9,4

8,2

1,9

Россия

6,5

8,8

7,1

3,9

         

* Улуттук статистика кызматынын маалыматы боюнча.

1 Алкоголдук ичимдиктерди жана тамекилерди кошкондо. 

 

___________________________________________________________

Баалар статистикасы бөлүмү               |e-mail: ceny@stat.kg;            |тел. + 996 (312)  625825; 324705
Пайдалануучулар расмий статистиканын маалыматтарын жана тиешелүү метамаалыматтарды пайдаланууда алардын булагына шилтеме көрсөтүүгө милдеттүү ("Расмий статистика жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 30-беренеси).
2021-жылдын 15 ноябры

 

 


Акыркы жаңылоо: 16.11.2021, 17:16