Өткөн жылдын майына салыштырмалуу турак жайларды оңдоо үчүн пайдаланыла турган материалдарга карата баалар 10,5 пайызга жогорулады

Басылмалардын датасы: 18.06.2021


Үстүбүздөгү  жылдын майында өткөн жылдын майына салыштырмалуу азык-түлүк эмес товарлардын баалары жалпы республика боюнча 4,2 пайызга жогорулады. Ушул топтгун негизги көрсөткүчтөрүнүн бири, ушул мезгилдин ичинде алар 10,5 пайызга кымбаттаган,   турак жайларды күтүү жана оңдоо материалдары саналат. Муну менен бирге, кирпич - 17,0 пайызга, кесилген жыгач материалдар - 15,6 пайызга, шифер - 15,2 пайызга, цемент - 10,4 пайызга эң көп кымбаттаган материалдар болуп белгиленген.

Майда айрым өкүл-товарларга орточо керектөө баалары
(сом менен)

 

 

2020

 

2021

Четтөө:

өсүү ( + ),

төмөндөө (-)

Кирпич, 1000 даана

6 380,1

7 467,0

1 086,9

Туш кагаз, кв.м

78,8

82,5

3,7

Кесилген жыгач материалдар, куб.м

13 178,6

15 232,2

2 053,6

Цемент, 50 кг

284,5

314,1

29,6

Май боектор, эмаль, кг

187,5

205,4

17,9

Терезе айнегинин тилкеси, кв.м.

393,8

410,4

16,7

Курулуш куму, 50 кг

51,4

52,4

1,00

Шифер, 10 даана

2 956,9

3 405,2

448,3

Керамикалык плитка, кв.м

481,3

529,6

48,4

Айрым аймактарда кирпичтин чекене баалары орточо республикалык көрсөткүчтөн ашты. Баалардын эң жогорку деңгээли (1000 даана үчүн - 10 000 сом) Нарын жана Талас облустарында байкалды. Кесилген жыгач материалдары Баткен (19 313 сом - куб.м.) жана Жалал-Абад (18 135,2 сом - куб.м.) облустарында олуттуу кымбаттаганы катталды.

Майда аймактар боюнча кирпичтин жана кесилген жыгач материалдарынын орточо чекене баалары
(куб.м, үчүн, 1000 даана үчүн сом,)

 

Кирпич

Четтөө:

өсүү ( + ),

төмөндөө (-)

Кесилген жыгач материалдары

Четтөө:

өсүү ( + ),

төмөндөө (-)

2020

2021

2020

2021

Кыргыз Республикасы

6 380,1

7 467,0

1 086,9

13 178,6

15 232,2

2053,6

Ысык-К¼л облусу

7 302,3

7 625,4

323,2

7 211,1

7 321,2

110,1

Жалал-Абад облусу

6 200,0

6 963,9

763,9

14 732,9

18 135,2

3402,3

Нарын облусу

10 000,0

10 000,0

0,0

13 000,0

13 247,6

247,6

Баткен облусу

7 807,5

9 187,0

1 379,4

14 721,5

19 313,0

4591,6

Ош облусу

5 664,4

5 741,77

77,3

15 014,0

15 633,0

618,9

Талас облусу

10 000,0

10 000,0

0,0

4 820,3

4 641,6

-178,7

Чүй облусу

9 872,6

9 745,6

-127,0

15 000,0

14 000,0

-1000,0

Бишкек ш.

5 744,6

7 349,2

1 604,6

12 511,6

15 219,6

2708,0

Ош ш.

5 465,2

6 162,2

697,0

16 432,5

16 197,6

-234,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

Баалар статистикасы бөлүмү         |e-mail: ceny@stat.kg;           |тел. + 996 (312)  625825; 324705

Пайдалануучулар расмий статистиканын маалыматтарын жана тиешелүү метамаалыматтарды пайдаланууда алардын булагына шилтеме көрсөтүүгө милдеттүү ("Расмий статистика жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 30-беренеси).


Акыркы жаңылоо: 18.06.2021, 18:17